+ เพิ่มเงื่อนไข

บริษัทแนะนำ

ประเภทงานสำหรับเภสัชกร

ตำแหน่งงานเภสัชกร ล่าสุด

+ ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณ

จังหวัด
บริษัทยอดนิยม

Events / งานประชุมวิชาการ

+ อ่านทั้งหมด
21 May

การประชุมวิชาการนาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS): The Future of Health Science : Integrating AI, Big Data, and Inclusive Education for Universal Well-being

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.45- 10.15 น . ณ อาคารศูนย์ฝึกทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อ

21 May

(Online)Clinical applications of Thiamidol

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-11 น. โดย ผศ.ดร.ภก.กิตติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

ข่าวสาร / บทความ

+ อ่านทั้งหมด

ตำแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

บริษัท