ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

เภสัชกรฝ่ายผลิต

T.S. POLYPRODUCTS CO., LTD. ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/05/2024

ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา ปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จังหวัดปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2024

เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/03/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2024

ผู้ช่วยเภสัชกร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2024

เภสัชกร (QC) ประจำองค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเปาโล รังสิต

PharmJob ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2024

เภสัชกร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)

T.S. POLYPRODUCTS CO., LTD. ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/02/2024

นักวิจัย (เภสัชกร) ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)จังหวัด ปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/02/2024

อัพเดทเมื่อ 08/01/2024

เภสัชกร/ผู้ช่วยเภสัชกร โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/01/2024

อัพเดทเมื่อ 18/12/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/12/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี-อยุธยา จ.ปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ 50000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/12/2023

เภสัชกร

บริษัท สินแพทย์ ลำลูกกา จำกัด ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/11/2023

อัพเดทเมื่อ 23/01/2024

เภสัชกร โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ 35000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/01/2024

เภสัชกร โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/10/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี-อยุธยา

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/01/2024

เภสัชกรสายงานผลิต บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/10/2023

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/10/2023

อัพเดทเมื่อ 29/08/2023

หัวหน้าเภสัชกร (Full Time) โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2023

เภสัชกร (Pharmacist) ประจำร้านยา Dr.Pharma สาขารังสิต ( ร้านเปิดตุลาคม 66 )

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/07/2023

ผู้ช่วยเภสัชกร

ร้านยา อเวนิว ปทุมธานี Full-time
฿ 17000 - 20000

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำ CGH Lamlukka Hospital

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

เภสัชกร QC (ปฏิบัติงาน ลำลูกกา คลอง 7) บริษัท ยูเมด้า จำกัด

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/07/2023

เภสัชกร (Fulltime) โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/07/2023

เภสัชกร (Fulltime/Parttime) โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/06/2023

ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำ โรงพยาบาล CGH ลำลูกกา

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/02/2024

เภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี) Full Time & Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/06/2023

เภสัชกร Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob ปทุมธานี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/06/2023

เภสัชกร ปฏิบัติงาน รพ.การุญเวช ปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/06/2023

ผู้ช่วยเภสัชกร โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/06/2023

อัพเดทเมื่อ 08/06/2023

Production Pharmacist Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เภสัชกร)

บริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2023

อัพเดทเมื่อ 02/05/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) T.S. POLYPRODUCTS CO.,LTD.

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist) T.S. POLYPRODUCTS CO.,LTD.

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2023

เภสัชกรฝ่ายรับรองความถูกต้อง (validation) บ.ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) จำกัด สาขาปทุมธานี

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/03/2024

เภสัชกรฝ่าย R&D บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

เภสัชกร (Full Time) โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/04/2023

QC Pharmacist Section Manager บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/03/2023

เภสัชกรฝ่าย R&D บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ด่วน!!

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

เภสัชกรฝ่ายR&D

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

เภสัชกร (Full Time) โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน (ด่วน)

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/03/2023

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพยา ( ด่วน !!! )

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

ผู้ช่วยเภสัชกร ขายยา

PharmJob ปทุมธานี
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/03/2023

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมเวช ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ 35000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 24/02/2023

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี-อยุธยา รับสมัครด่วน

PharmJob ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/01/2024

เภสัชกร full time/part time

PharmJob ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ 45000 - 50000

อัพเดทเมื่อ 17/04/2024

อัพเดทเมื่อ 20/09/2022

QA Pharmacist

Starttek Co.,Ltd. ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

รับสมัคร เภสัชกรพาร์ทไทม์ และ ฟลูไทม์ ร้านยาอยู่เมืองเอก รังสิต

PharmJob ปทุมธานี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2022

รับสมัครเภสัช Fulltime ลำลูกกาคลอง4

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/04/2022

อัพเดทเมื่อ 05/04/2022

อัพเดทเมื่อ 24/02/2022

อัพเดทเมื่อ 07/02/2022

อัพเดทเมื่อ 10/12/2021

อัพเดทเมื่อ 09/11/2021

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเปาโล รังสิต

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/09/2021

อัพเดทเมื่อ 08/09/2021

Product Development (อาหารเสริม)

Mark Bio Technology ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2021

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

รับสมัครงานตำแหน่ง Business Development อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/05/2021

Production Pharmacist /เภสัชกรฝ่ายผลิต Patar Lab (2517)

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/03/2021

เภสัชกรประจำโซน บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/01/2021

QC Pharmacist /เภสัชกรฝ่ายควบคุม

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/09/2020

เภสัชกรฝ่ายผลิตแผนโบราณ (ประจำบจก.เฮเว่น เฮิร์บ)

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

ร้านยา โลตัส บางกะดี เปิดรับสมัคร เภสัช PART-TIME หลายตำแหน่ง

PharmJob ปทุมธานี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/03/2024

รับสมัครเภสัชกรจำนวน 4 อัตรา และพนักงานเภสัชกรรม 5 อัตรา !!

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/08/2020

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเทสโก้ นวนคร

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/07/2020

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

อัพเดทเมื่อ 03/07/2020

Technical Sales Supervisor Kovic Kate International (Thailand) Co., Ltd.

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครเภสัชกรจำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!!!!

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/01/2024

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ(เภสัชกร) (โรงานลำลูกกาคลอง 7)

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2020

Clinical Pharmacist/เภสัชกรคลินิก บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/06/2020

อัพเดทเมื่อ 04/06/2020

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/01/2024

เภสัชกรฝ่ายผลิต [T.S. POLYPRODUCTS CO.,LTD.]

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/05/2020

Regulatory Affairs Pharmacist /เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา Patar Lab (2517) Co., Ltd.

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/04/2024

เภสัชกรฝ่ายผลิต (โรงงานลำลูกกาคลอง 7) [บริษัท ยูเมด้า จำกัด]

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/05/2020

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ(เภสัชกร) โรงงานลำลูกกาคลอง 7 [บริษัท ยูเมด้า จำกัด]

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/05/2020

R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม [Absolute Nutraceutical]

PharmJob ปทุมธานี Full-time
฿ 45000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024