ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566

เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ แก่บุคลากรในวิชาชีพ เภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ

"เพื่อศักดิ์ศรีของเรา .. เภสัชกร"

วันนี้ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 19:00 น. ร่วมรับชม รับฟังการประกาศจุดยืน และแถลงการณ์ ในประเด็น "การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ" ผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดที่แพร่ภาพแบบเรียลไทม์(Facebook live) ณ ช่องทาง เพจสภาเภสัชกรรม