งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรครอบครัวประจำปี 2567 Comprehensive Care by family pharmacist

จัดวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น . โดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ณ ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 กรุงเทพมหานคร