บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาล นนทบุรี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)   "BCH "

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจการบริหารด้านสุขภาพ ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สินค้าและบริการ

ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาเอกชน กลุ่มเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มเกษมราษฎร์ กลุ่มเวิลด์เมดิคอล และกลุ่มการุญเวช

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • เงินปรับประจำี
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ค่าประสบการณ์
 • ค่าภาระงาน (แล้วแต่กรณี)
 • ค่าชำนาญการเฉพาะทาง (แล้วแต่กรณี)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
 • ค่าส่วนลดคลินิคทางเลือก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สิทธิพิเศษการลาอื่นๆ
 • โอกาสเรียนรู้พัฒนาและศึกษาต่อ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

 • ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล
 • ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 0820679680
 • ที่อยู่ : 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
 • จังหวัด : ปราจีนบุรี
 • พื้นที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
 • ใกล้ BTS : ไม่ระบุ
 • ใกล้ MRT : ไม่ระบุ
 • เบอร์โทรบริษัท : ไม่ระบุ
 • แฟกซ์ : ไม่ระบุ
 • เว็บไซต์บริษัท : http://www.bangkokchainhospital.com/en/site/home
 • Facebook : https://www.facebook.com/bchjob
 • LINE ID : @930uzehk
 • Twitter : ไม่ระบุ
 • Skype : ไม่ระบุ