ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

อัพเดทเมื่อ 28/11/2023

เภสัชกร (Full Time) P&F เซ็นทรัลมหาชัย

P&F Integrate Co., Ltd. สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/11/2023

RD Formulation Specialist บริษัท บอสฟาร์มาแคร์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

เภสัชกรประกันคุณภาพ (QA Pharmacist) บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/10/2023

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (QC Pharmacist) บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/10/2023

อัพเดทเมื่อ 18/10/2023

เภสัชกร (Full Time, Part Time)

โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/10/2023

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) บริษัท จีมินิเท็กซ์ไทล์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) บริษัท จีมินิเท็กซ์ไทล์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกร R&D บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2023

เภสัชกร ส่วนงาน QC / RD / RA บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/08/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

อัพเดทเมื่อ 20/07/2023

เภสัชกร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/06/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/06/2023

เภสัชกร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/06/2023

อัพเดทเมื่อ 15/05/2023

อัพเดทเมื่อ 15/05/2023

เภสัชกร R&D บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

R&D Supervisor บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

R&D Manager บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/03/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/03/2023

รพ.วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร รับเภสัชกร FT/PT

- สมุทรสาคร Full-time และ Part-time
฿ 45000

อัพเดทเมื่อ 15/02/2023

รพ.วิชัยเวชฯสมุทรสาคร รับเภสัชกร FT/PT

- สมุทรสาคร Full-time และ Part-time
฿ 45000

อัพเดทเมื่อ 27/01/2023

อัพเดทเมื่อ 15/01/2023

อัพเดทเมื่อ 08/08/2022

R&D Pharmacist Supervisor /เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/08/2022

เภสัชกร Part Time

ร้านขายยาบ้านรักษ์ยา สมุทรสาคร Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/07/2022

้เภสัชกร RD/QA/QC

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2022

อัพเดทเมื่อ 05/06/2022

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด จ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2022

รับสมัครเภสัชกร Full Time กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/03/2022

รับสมัครเภสัชกร Full Time สรรยาเภสัช กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/02/2022

ร้านยาสุวรรณรักษ์เภสัช สมุทรสาคร รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/12/2021

อัพเดทเมื่อ 05/12/2021

รับสมัครเภสัชกรประจำแผนก QC 1 ตำแหน่งค่ะ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/09/2021

เภสัชกรฝายทะเบียนยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2021

อัพเดทเมื่อ 28/06/2021

Product Development

สมุทรสาคร Full-time
฿ 25000 - 50000

อัพเดทเมื่อ 18/06/2021

อัพเดทเมื่อ 10/06/2021

ผู้ช่วยเภสัชกร ร้านยาHealthy Corner-พูดเขียนภาษาพม่าได้**

Lex medical supply สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/06/2021

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

R&D Scientist / Formulation Pharmacist (Supervisor)

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

เภสัชกรประกันคุณภาพ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/04/2021

R&D Scientist / Formulation Pharmacist (Supervisor) Actigen Company Limited

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2021

อัพเดทเมื่อ 13/04/2021

เภสัชกร R&D

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/04/2021

บจก.ไทยโอซูก้า รับ R&D Pharmacist Supervisor

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/01/2021

เภสัชกร ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/12/2020

เภสัชกร ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/12/2020

เภสัชกร บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/11/2020

โรงพยาบาลมหาชัย 2 รับเภสัชกร F/T (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4,สาย5)

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/11/2020

เภสัชกร ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/11/2020

เภสัชกร (โรงพยาบาลมหาชัย2)

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

ประกาศรับสมัครงานเภสัชโรงพยาบาลมหาชัย 1 full time

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/10/2020

เจ้าหน้าที่ R&D(เภสัชศาสตร์) บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/09/2020

เภสัชกร Full Time / Part Time โรงพยาบาลเอกชัย

- สมุทรสาคร Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/09/2020

เภสัชกร ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/09/2020

Watsons รับสมัครเภสัชกร PT สาขาเซ็นทรัล มหาชัย ด่วน!!!

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2020

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขา Porto chino ด่วน!!!

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/07/2020

เภสัชกร โรงพยาบาลมหาชัย 2

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2020

เภสัชกร Full Time / Part Time โรงพยาบาลเอกชัย

- สมุทรสาคร Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/06/2020

เภสัชกร ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร [ บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด]

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/06/2020

เภสัชกร ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร [บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด]

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2020

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา ทำงานที่สมุทรสาคร [บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด]

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/05/2020

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา ทำงานที่สมุทรสาคร [บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด]

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/05/2020

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา ทำงานที่สมุทรสาคร [บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด]

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/05/2020

เภสัชกร (R&D) [บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด]

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/05/2020