ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

รับสมัคร Medical Representatives ประจำภาคอีสาน 1 ตำแหน่ง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

ผู้เเทนยา (ยาแผนปัจจุบัน) บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

หัวหน้าหน่วยผลิตยาเม็ด (เภสัชกร PD) บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

รับสมัครหัวหน้าหน่วยระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QA pharmacist)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

รับสมัครเภสัชกร บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างประเทศ

ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

ธุรการการตลาด (Admin Marketing)

ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/11/2023

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/11/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/11/2023

เภสัชกรผลิต บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/11/2023

เภสัชกร บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด

- นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/11/2023

Production Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/11/2023

QC Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/11/2023

QA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/11/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ 40000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/11/2023

เภสัชกร บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/11/2023

อัพเดทเมื่อ 08/11/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต

ราชบุรี Full-time
฿ 35000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 08/11/2023

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

เภสัชกร บริษัท ยูเมด้า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

RD Formulation Specialist บริษัท บอสฟาร์มาแคร์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/11/2023

เภสัชกร QA บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

เภสัชกร RD บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

เภสัชกร (Regulatory Affairs Pharmacist)

- กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - 50000

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

เภสัชกร SKRS Pharma Center

- นครปฐม Full-time
฿ 50000

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/10/2023

เภสัชกรแผนกทะเบียนยา บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/10/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/10/2023

เภสัชกรขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2023

เภสัชกรประกันคุณภาพ (QA Pharmacist) บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/10/2023

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (QC Pharmacist) บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/10/2023

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) บริษัท จีมินิเท็กซ์ไทล์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) บริษัท จีมินิเท็กซ์ไทล์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

Regulatory Affairs (RA) เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา INFINITY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2023

ผู้แทนยา บริษัท INFINITY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2023

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กระบี่ Full-time
฿ 15000

อัพเดทเมื่อ 09/10/2023

เภสัชกร บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/10/2023

ผู้แทนขาย (OEM&EXPORT)

กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/10/2023

เภสัชกร บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/09/2023

เจ้าหน้าที่ประสานงานขึ้นทะเบียนยา บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/09/2023

เภสัชกร QC เอเชี่ยนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/09/2023

อัพเดทเมื่อ 22/09/2023

ผู้แทนยา (เขตกทม) บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/09/2023

ผู้แทนยา (Detail) บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/09/2023

เจ้าหน้าที่ทะเบียนยา

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ 40000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/09/2023

อัพเดทเมื่อ 08/09/2023

ประกาศมา 92 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 07/09/2023

ประกาศมา 94 วันแล้ว

เภสัชกร (พัฒนาสูตรตำรับ R&D)

- กรุงเทพ Full-time
฿ 30000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/09/2023

ประกาศมา 94 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท ที.พี.โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/09/2023

ประกาศมา 97 วันแล้ว

หัวหน้าส่วนตรวจสอบความถูกต้อง (QA Supervisor Validation) บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/08/2023

ประกาศมา 102 วันแล้ว

หัวหน้าส่วนผลิตยาเม็ดและแคปซูล บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/08/2023

ประกาศมา 102 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 29/08/2023

ประกาศมา 102 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 29/08/2023

ประกาศมา 103 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/08/2023

ประกาศมา 103 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/08/2023

ประกาศมา 108 วันแล้ว

R&D Pharmacist บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/08/2023

ประกาศมา 108 วันแล้ว

Product Specialist Pharmacist กลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/08/2023

ประกาศมา 108 วันแล้ว

เจ้าหน้าที่จดและต่อทะเบียน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

ประกาศมา 111 วันแล้ว

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA (บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด)

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

ประกาศมา 111 วันแล้ว

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

ประกาศมา 111 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

ประกาศมา 111 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/08/2023

ประกาศมา 114 วันแล้ว

หัวหน้าหน่วยผลิตยาเม็ด (เภสัชกร PD) บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/08/2023

ประกาศมา 114 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/08/2023

ประกาศมา 114 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/08/2023

ประกาศมา 114 วันแล้ว

Regulatory Affairs (RA) เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา บริษัท INFINITY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2023

ประกาศมา 114 วันแล้ว

เภสัชกร R&D บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2023

ประกาศมา 115 วันแล้ว

เภสัชกรทะเบียนยา

กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - 55000

อัพเดทเมื่อ 16/08/2023

ประกาศมา 116 วันแล้ว

QA Pharmacist Manager (ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/08/2023

ประกาศมา 116 วันแล้ว

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ (RA)

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/08/2023

ประกาศมา 102 วันแล้ว

Pharmacovigilance บริษัท เมดไลน์ จำกัด, บริษัท ยูนีซัน จำกัด

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

ประกาศมา 122 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

ประกาศมา 122 วันแล้ว

เภสัชกรร้านขายยา สาขาTerminal 21 พระราม3 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

ประกาศมา 122 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

ประกาศมา 122 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

ประกาศมา 122 วันแล้ว

ภสัชกร แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

ประกาศมา 122 วันแล้ว

ผู้ช่วยเภสัชกร บริษัท คลังมีนรุ่งโรจน์ เภสัชกรรม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

ประกาศมา 122 วันแล้ว

Sales Representative

Thai Japan Laboratories co. ltd กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/08/2023

ประกาศมา 123 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 07/08/2023

ประกาศมา 124 วันแล้ว

ผู้ช่วยเภสัชกร บริษัท คลังมีนรุ่งโรจน์ เภสัชกรรม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/08/2023

ประกาศมา 124 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

ประกาศมา 127 วันแล้ว

Medical Representative บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

ประกาศมา 128 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Pharmacist) บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

ประกาศมา 128 วันแล้ว

เภสัชกร แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

ประกาศมา 128 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

ประกาศมา 128 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/08/2023

ประกาศมา 128 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท B.M.Pharmacy Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/07/2023

ประกาศมา 137 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/07/2023

ประกาศมา 137 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/07/2023

ประกาศมา 137 วันแล้ว

เภสัชกร RD บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/07/2023

ประกาศมา 138 วันแล้ว

ผู้ช่วยเภสัชกร บริษัท พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/07/2023

ประกาศมา 138 วันแล้ว

เภสัชกรประจำสาขา บริษัท พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/07/2023

ประกาศมา 138 วันแล้ว

เภสัชกรแผนไทย บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/07/2023

ประกาศมา 139 วันแล้ว

Medical Sales & Marketing Manager - Medical Channel บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/07/2023

ประกาศมา 144 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/07/2023

ประกาศมา 144 วันแล้ว

R&D Manager บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/07/2023

ประกาศมา 146 วันแล้ว

นักการตลาด 5 (Product Manager)

องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/07/2023

ประกาศมา 148 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

ประกาศมา 152 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

ประกาศมา 152 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

ประกาศมา 152 วันแล้ว

ผู้ช่วยเภสัชกร บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

ประกาศมา 152 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 07/07/2023

ประกาศมา 156 วันแล้ว

เภสัชกร QC บริษัทเอเชี่ยนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

ประกาศมา 156 วันแล้ว

เภสัชกร ทะเบียนยา บริษัทเอเชี่ยนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

ประกาศมา 156 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

ประกาศมา 156 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

ประกาศมา 156 วันแล้ว

QC Supervisor หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

ประกาศมา 156 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

ประกาศมา 156 วันแล้ว

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

ประกาศมา 157 วันแล้ว

เภสัชกร Part time บริษัท ฟาร์มโพรเทคชั่น จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/07/2023

ประกาศมา 157 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด

- พะเยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/07/2023

ประกาศมา 157 วันแล้ว

เภสัชกร QC (ปฏิบัติงาน ลำลูกกา คลอง 7) บริษัท ยูเมด้า จำกัด

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/07/2023

ประกาศมา 157 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/07/2023

ประกาศมา 158 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ สาขาพระราม 2

T.P. Drug Laboratories (1969) กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/07/2023

ประกาศมา 159 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/06/2023

ประกาศมา 163 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/06/2023

ประกาศมา 163 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/06/2023

ประกาศมา 163 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/06/2023

ประกาศมา 165 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/06/2023

ประกาศมา 165 วันแล้ว

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/06/2023

ประกาศมา 165 วันแล้ว

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/06/2023

ประกาศมา 165 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/06/2023

ประกาศมา 165 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/06/2023

ประกาศมา 166 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/06/2023

ประกาศมา 166 วันแล้ว

Production Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2023

ประกาศมา 171 วันแล้ว

เภสัชกร (ฝ่ายพัฒนาวิธีวิเคราะห์)

ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/06/2023

ประกาศมา 171 วันแล้ว

QC Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/06/2023

ประกาศมา 172 วันแล้ว

เภสัชกร QA PHARMACIST บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/06/2023

ประกาศมา 172 วันแล้ว

QA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/06/2023

ประกาศมา 172 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/06/2023

ประกาศมา 174 วันแล้ว

เภสัชกร ทะเบียนยา บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/06/2023

ประกาศมา 174 วันแล้ว

เภสัชกร QC เอเชี่ยนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/06/2023

ประกาศมา 174 วันแล้ว

ผจก. ผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

ประกาศมา 111 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/06/2023

ประกาศมา 174 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 16/06/2023

ประกาศมา 177 วันแล้ว

ผู้ช่วยเภสัชกร ฝ่ายผลิต (บรรจุ) บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/06/2023

ประกาศมา 180 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/06/2023

ประกาศมา 180 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/06/2023

ประกาศมา 181 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/06/2023

ประกาศมา 184 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 08/06/2023

ประกาศมา 184 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 08/06/2023

ประกาศมา 185 วันแล้ว

QC Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/06/2023

ประกาศมา 185 วันแล้ว

Production Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/06/2023

ประกาศมา 185 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/06/2023

ประกาศมา 187 วันแล้ว

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/06/2023

ประกาศมา 187 วันแล้ว

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/06/2023

ประกาศมา 187 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/06/2023

ประกาศมา 187 วันแล้ว

เภสัชกรขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/06/2023

ประกาศมา 191 วันแล้ว

ผู้จัดการแผนกทะเบียน (RA Manager)

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/06/2023

ประกาศมา 191 วันแล้ว

พยาบาล บริษัท โคลอน แอนด์ เคริฟ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/05/2023

ประกาศมา 193 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2023

ประกาศมา 196 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2023

ประกาศมา 197 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/05/2023

ประกาศมา 198 วันแล้ว

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2023

ประกาศมา 198 วันแล้ว

เภสัชกรผลิต แมคโครฟาร์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

ประกาศมา 200 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

ประกาศมา 200 วันแล้ว

เภสัชกรขึ้นทะเบียน บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

ประกาศมา 200 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

ประกาศมา 200 วันแล้ว

Regulatory Affairs Pharmacist บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/05/2023

ประกาศมา 207 วันแล้ว

เภสัชกรกฎหมายผลิตภัณฑ์ บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/05/2023

ประกาศมา 207 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/05/2023

ประกาศมา 209 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/05/2023

ประกาศมา 209 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/05/2023

ประกาศมา 212 วันแล้ว

เซลล์/เทเลเซล

buymed siam co.,ltd กรุงเทพ Full-time
฿ 15000 - 25000

อัพเดทเมื่อ 12/05/2023

ประกาศมา 212 วันแล้ว

ผู้ช่วยเภสัชกร 2 อัตรา บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/05/2023

ประกาศมา 213 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist) บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/05/2023

ประกาศมา 213 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/05/2023

ประกาศมา 221 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) T.S. POLYPRODUCTS CO.,LTD.

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2023

ประกาศมา 224 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist) T.S. POLYPRODUCTS CO.,LTD.

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2023

ประกาศมา 224 วันแล้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Officer) - เชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 225 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

Assistant Product Manager บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

Medical and Educational Trainer Greater Pharma Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

ผู้จัดการแผนกทะเบียน Greater Pharma Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

Pharmacist/เภสัชกรขึ้นทะเบียน Greater Pharma Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

Regulatory Affairs Manager Bayer Thai Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

Regulatory Affairs Specialist (Southeast Asia) Ecolab Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ประกาศมา 226 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

ประกาศมา 227 วันแล้ว

Regulatory Affairs Pharmacist BioNet-Asia Co., Ltd. พระโขนง

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

ประกาศมา 228 วันแล้ว

Medical Editor TIMS (Thailand) Ltd. คลองเตย

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

ประกาศมา 228 วันแล้ว

QA Pharmacist (Technical) OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

ประกาศมา 228 วันแล้ว

QC Pharmacist OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

ประกาศมา 228 วันแล้ว

Regulatory Affairs Inter Pharma Public Company Limited

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

ประกาศมา 228 วันแล้ว

Quality Assurance Inter Pharma Public Company Limited

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

ประกาศมา 228 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/04/2023

ประกาศมา 228 วันแล้ว

เภสัชกร PD บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/04/2023

ประกาศมา 230 วันแล้ว

เภสัชกร R&D บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

R&D Supervisor บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

R&D Manager บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

ประกาศมา 232 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

ประกาศมา 233 วันแล้ว

เภสัชกร QA Pharmacist บริษัท มาสุ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

ประกาศมา 233 วันแล้ว

เภสัชกร RA Pharmacist บริษัท มาสุ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

ประกาศมา 233 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

ประกาศมา 233 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/04/2023

ประกาศมา 234 วันแล้ว

เภสัชกร RD Pharmacist บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

ประกาศมา 235 วันแล้ว

เภสัชกร RA Pharmacist บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

ประกาศมา 235 วันแล้ว

Regulatory Affairs Thai leaf Biotechnology

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

ประกาศมา 235 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

ประกาศมา 235 วันแล้ว

QC Manager บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

ประกาศมา 236 วันแล้ว

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

ประกาศมา 236 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

ประกาศมา 236 วันแล้ว

เภสัชกรร้านขายยา บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด (สาขาTerminal 21 พระราม3)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

ประกาศมา 236 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

ประกาศมา 247 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่าย R&D บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

ประกาศมา 247 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

ประกาศมา 247 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

ประกาศมา 247 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/04/2023

ประกาศมา 249 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/04/2023

ประกาศมา 249 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/04/2023

ประกาศมา 250 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/04/2023

ประกาศมา 250 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/04/2023

ประกาศมา 251 วันแล้ว

SALES AND MARKETING MANAGER – PHARMARCEUTICAL

- กรุงเทพ Full-time
฿ 150000 ขึ้นไป

อัพเดทเมื่อ 01/04/2023

ประกาศมา 253 วันแล้ว

Product Development Pharmacist (R&D) - Fresh graduates are also welcome Based in Bangpoo

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/04/2023

ประกาศมา 253 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 31/03/2023

ประกาศมา 254 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 31/03/2023

ประกาศมา 254 วันแล้ว

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยา (ร้านค้า) จบเภสัชศาสตร์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/03/2023

ประกาศมา 255 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/03/2023

ประกาศมา 255 วันแล้ว

QC Pharmacist Section Manager บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/03/2023

ประกาศมา 255 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่าย R&D บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ด่วน!!

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/03/2023

ประกาศมา 256 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิตยา บริษัท T.P. Drug Laboratories (1969) (สาขาพระราม 2)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/03/2023

ประกาศมา 256 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายR&D

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

ประกาศมา 256 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

ประกาศมา 257 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/03/2023

ประกาศมา 257 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/03/2023

ประกาศมา 257 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน (ด่วน)

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/03/2023

ประกาศมา 258 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกทะเบียน RA บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

ประกาศมา 260 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ QA บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

ประกาศมา 260 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

ประกาศมา 260 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต production pharmacist บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

ประกาศมา 260 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

ประกาศมา 260 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

ประกาศมา 260 วันแล้ว

หัวหน้าแผนกควบคุมวัตถุดิบ - เภสัชกร QC (ปฏิบัติงาน ลำลูกกา คลอง 7)

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

ประกาศมา 260 วันแล้ว

เภสัชกรร้านขายยา (บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด สาขาTerminal 21 พระราม3)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/03/2023

ประกาศมา 261 วันแล้ว

เภสัชกรประจำร้าน GNC (บริษัท เอสเอสยูพี โทเทลเวลเนส จำกัด)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

ประกาศมา 262 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพยา ( ด่วน !!! )

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

ประกาศมา 263 วันแล้ว

เภสัชกรทะเบียนผลิตภัณฑ์ ด่วน!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/06/2023

ประกาศมา 181 วันแล้ว

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารเสริม)

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

ประกาศมา 263 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/03/2023

ประกาศมา 264 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพอาวุโส บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2023

ประกาศมา 264 วันแล้ว

R&D Pharmacist บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

ประกาศมา 265 วันแล้ว

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

ประกาศมา 265 วันแล้ว

Product Specialists Pharmacist บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

ประกาศมา 265 วันแล้ว

เภสัชกรประกันคุณภาพ Unison Laboratores Co., LTD.

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

ประกาศมา 265 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2023

ประกาศมา 267 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต ( บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด )

- นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/03/2023

ประกาศมา 268 วันแล้ว

TOC เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/03/2023

ประกาศมา 269 วันแล้ว

QC Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/03/2023

ประกาศมา 270 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/03/2023

ประกาศมา 270 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- มหาสารคาม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/03/2023

ประกาศมา 271 วันแล้ว

เภสัชกรประกันคุณภาพ

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/03/2023

ประกาศมา 271 วันแล้ว

เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา (RA Pharmacist)

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/03/2023

ประกาศมา 273 วันแล้ว

เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/03/2023

ประกาศมา 273 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 08/03/2023

ประกาศมา 277 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/03/2023

ประกาศมา 281 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/03/2023

ประกาศมา 282 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/02/2023

ประกาศมา 286 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/02/2023

ประกาศมา 289 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/02/2023

ประกาศมา 290 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/02/2023

ประกาศมา 296 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/02/2023

ประกาศมา 298 วันแล้ว

R&D Manager

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ 80000 - 150000 ขึ้นไป

อัพเดทเมื่อ 24/01/2023

ประกาศมา 320 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/01/2023

ประกาศมา 320 วันแล้ว

Officer, Regulatory Affairs

บริษัท DCH(Auriga) Thailand กรุงเทพ Full-time
฿ 25000 - 35000

อัพเดทเมื่อ 05/01/2023

ประกาศมา 338 วันแล้ว

Product Manager Assistance

เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา นครสวรรค์ Full-time
฿ 60000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/12/2022

ประกาศมา 349 วันแล้ว

Product manager assist

นครสวรรค์ Full-time
฿ 60000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/12/2022

ประกาศมา 349 วันแล้ว

Product specialist

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/12/2022

ประกาศมา 361 วันแล้ว

เภสัชกร

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ 40000 - 60000

อัพเดทเมื่อ 14/12/2022

ประกาศมา 361 วันแล้ว

Product specialist

กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 361 วันแล้ว

Medical Representative

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 361 วันแล้ว

Senior sales supervisor

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 361 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 362 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/11/2022

ประกาศมา 402 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/10/2022

ประกาศมา 430 วันแล้ว

APM

siam pharmaceutical กรุงเทพ Full-time
฿ 30000 - 50000

อัพเดทเมื่อ 29/09/2022

ประกาศมา 437 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/08/2022

ประกาศมา 475 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/07/2022

ประกาศมา 513 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต

บริษัทแมคโครฟาร์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/07/2022

ประกาศมา 516 วันแล้ว

้เภสัชกร RD/QA/QC

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2022

ประกาศมา 520 วันแล้ว

Senior Manager - Scientific & Regulatory Affairs (RA-Pharmacist)

Mega Lifesciences Public Company Limited นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2022

ประกาศมา 528 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/06/2022

ประกาศมา 537 วันแล้ว

Product Manager

บริษัท เมดไลน์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2022

ประกาศมา 542 วันแล้ว

QA Pharmacist

บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ Full-time
฿ 25000 - 30000

อัพเดทเมื่อ 06/06/2022

ประกาศมา 552 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/05/2022

ประกาศมา 566 วันแล้ว

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด จ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2022

ประกาศมา 600 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/03/2022

ประกาศมา 632 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/03/2022

ประกาศมา 638 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/03/2022

ประกาศมา 640 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/03/2022

ประกาศมา 646 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/03/2022

ประกาศมา 646 วันแล้ว

Quality Control Pharmacist (QC) – Fresh graduates are considered Based in Bangpoo

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/02/2022

ประกาศมา 663 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/12/2021

ประกาศมา 715 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/12/2021

ประกาศมา 733 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/11/2021

ประกาศมา 744 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/11/2021

ประกาศมา 745 วันแล้ว

เภสัชกรยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/11/2021

ประกาศมา 754 วันแล้ว

เภสัชกร (งานทะเบียนยาแผนปัจจุบัน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/11/2021

ประกาศมา 759 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/11/2021

ประกาศมา 760 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/11/2021

ประกาศมา 766 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 01/11/2021

ประกาศมา 768 วันแล้ว

R&D Pharmacist

บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/10/2021

ประกาศมา 775 วันแล้ว

RA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/10/2021

ประกาศมา 779 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/10/2021

ประกาศมา 781 วันแล้ว

โปลิฟาร์ม จำกัด รับสมัคร Product Specialist/Sale Supervisor/หัวหน้าส่วนขายและการตลาด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/09/2021

ประกาศมา 808 วันแล้ว

Medical Representative (Northern Area)

Biopharm Chemicals กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/09/2021

ประกาศมา 816 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/09/2021

ประกาศมา 820 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/09/2021

ประกาศมา 821 วันแล้ว

Medical Representative

Biopharm Chemicals กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2021

ประกาศมา 822 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2021

ประกาศมา 836 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 13/08/2021

ประกาศมา 848 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกผลิต (ประจำโรงงานยา-สมุทราปราการ)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/08/2021

ประกาศมา 848 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/08/2021

ประกาศมา 849 วันแล้ว

RA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/08/2021

ประกาศมา 849 วันแล้ว

Regulatory Affairs Associate

A.Menarini (Thailand) Ltd. กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - 55000

อัพเดทเมื่อ 10/08/2021

ประกาศมา 852 วันแล้ว

Regulatory Affairs Associate

กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - 55000

อัพเดทเมื่อ 10/08/2021

ประกาศมา 852 วันแล้ว

เลขานุการผู้บริหาร และ (จบด้านเภสัชกร)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2021

ประกาศมา 852 วันแล้ว

บริษัท T.P. Drug Laboratories รับสมัครเภสัชกรประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2021

ประกาศมา 856 วันแล้ว

Product Manager (IPSEN-Consumer) Pacific Healthcare

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2021

ประกาศมา 857 วันแล้ว

RA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2021

ประกาศมา 858 วันแล้ว

Product Specaliis (เภสัชกร) บริษัท บอน - ซอง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/08/2021

ประกาศมา 859 วันแล้ว

Regulatory Affairs Manager Bertram (1958) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/07/2021

ประกาศมา 869 วันแล้ว

Medical Representative/ผู้แทนยา WOERWAG PHARMA GMBH & CO. KG

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/07/2021

ประกาศมา 869 วันแล้ว

Field Application Specialist ( for Life Science Division ) บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/07/2021

ประกาศมา 871 วันแล้ว

เภสัชกรฝายทะเบียนยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/07/2021

ประกาศมา 873 วันแล้ว

เจ้าหน้าที่ประสานผลิต บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/07/2021

ประกาศมา 877 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกผลิต บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/07/2021

ประกาศมา 878 วันแล้ว

เภสัชกรฝายทะเบียนยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/07/2021

ประกาศมา 878 วันแล้ว

เมดโฟกัส รับสมัคร Sale Supervisor/ Sale Executive/ Product Specialist

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/07/2021

ประกาศมา 881 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกร/ขายและการตลาด) โปลิฟาร์ม

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2021

ประกาศมา 884 วันแล้ว

BRAND MANAGER (เภสัชศาสตร์) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2021

ประกาศมา 884 วันแล้ว

Product Trainer / Academic Trainer (ยา)/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Medline

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2021

ประกาศมา 885 วันแล้ว

Research Assistant/ผู้ช่วยนักวิจัย Atlanta Medicare

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2021

ประกาศมา 885 วันแล้ว

Product Specaliis (เภสัชกร) บริษัท บอน - ซอง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2021

ประกาศมา 886 วันแล้ว

เภสัชกรฝายทะเบียนยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2021

ประกาศมา 891 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกทะเบียน บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/06/2021

ประกาศมา 897 วันแล้ว

เภสัชกรประจำโรงงานเวชภัณฑ์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/06/2021

ประกาศมา 897 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/06/2021

ประกาศมา 899 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/06/2021

ประกาศมา 905 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร(หญิง) สนับสนุนวิชาการการตลาด ไทยนครพัฒนา

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2021

ประกาศมา 906 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/06/2021

ประกาศมา 908 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/06/2021

ประกาศมา 920 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

ประกาศมา 922 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

ประกาศมา 922 วันแล้ว

R&D Scientist / Formulation Pharmacist (Supervisor)

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

ประกาศมา 922 วันแล้ว

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายขึ้นทะเบียนยา 1 ตำแหน่ง T.P. Drug Laboratories (1969)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2021

ประกาศมา 926 วันแล้ว

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2021

ประกาศมา 928 วันแล้ว

Formulation and Filling Process Manager (เภสัชกร) บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/05/2021

ประกาศมา 936 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 13/05/2021

ประกาศมา 940 วันแล้ว

Regulatory Affairs Supervisor Bertram (1958) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/05/2021

ประกาศมา 942 วันแล้ว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท T.P. Drug Laboratories (1969)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/05/2021

ประกาศมา 949 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกทะเบียนยา บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/04/2021

ประกาศมา 953 วันแล้ว

เภสัชกรประกันคุณภาพ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/04/2021

ประกาศมา 953 วันแล้ว

บจก.ไทยโอซูก้า รับ R&D Pharmacist Supervisor

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2021

ประกาศมา 954 วันแล้ว

Trade & Product Training บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/04/2021

ประกาศมา 960 วันแล้ว

MegaLifesciences รับสมัคร Research & Clinical Support (เภสัชกร) อยู่ในบางนา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/04/2021

ประกาศมา 960 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2021

ประกาศมา 962 วันแล้ว

นักวิเคราะห์ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/04/2021

ประกาศมา 968 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/04/2021

ประกาศมา 970 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) บริษัท จรูญเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/04/2021

ประกาศมา 971 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QC บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/04/2021

ประกาศมา 972 วันแล้ว

เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/04/2021

ประกาศมา 970 วันแล้ว

Production Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/04/2021

ประกาศมา 975 วันแล้ว

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/04/2021

ประกาศมา 978 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 31/03/2021

ประกาศมา 983 วันแล้ว

เภสัชกร Product Specialist บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- มหาสารคาม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/03/2021

ประกาศมา 983 วันแล้ว

RA Assistant /Manager บริษัท T.P. Drug Laboratories (1969)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/03/2021

ประกาศมา 984 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2021

ประกาศมา 989 วันแล้ว

T.P. Drug Laboratories (1969) เปิดรับ RA Manager/Assistant 1 ตำแหน่ง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/03/2021

ประกาศมา 991 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/03/2021

ประกาศมา 995 วันแล้ว

รับสมัครตำแหน่งผู้แทนขายงานปราศจากเชื้อ (Vertical Sales , Sterile Processing)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/03/2021

ประกาศมา 995 วันแล้ว

Trade & Product Training บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2021

ประกาศมา 996 วันแล้ว

เภสัชกร ทะเบียนยา หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2021

ประกาศมา 997 วันแล้ว

Production Manager บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/03/2021

ประกาศมา 997 วันแล้ว

Quality Assurance Pharmacist (QA-Technical) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2021

ประกาศมา 1011 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2021

ประกาศมา 1011 วันแล้ว

T.P. Drug Laboratories (1969., Ltd เปิดตำแหน่ง RA Pharmacist 2 อัตรา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/03/2021

ประกาศมา 1011 วันแล้ว

Pharmacist

NaturVita Biotech (Thailand) Co., Ltd กระบี่ Full-time
฿ 20000 - 30000

อัพเดทเมื่อ 02/03/2021

ประกาศมา 1013 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา RA บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/02/2021

ประกาศมา 1019 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/02/2021

ประกาศมา 1021 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกร/ขายและการตลาด) ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เภสัชกร)

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/02/2021

ประกาศมา 1025 วันแล้ว

Regulatory Affairs Administrator (Pharmaceutical) ไบโอฟาร์ม

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/02/2021

ประกาศมา 1027 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 16/02/2021

ประกาศมา 1027 วันแล้ว

รับสมัคร Product Manager บริษัท 42Siam Medicare

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/02/2021

ประกาศมา 1038 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/01/2021

ประกาศมา 1045 วันแล้ว

MegaLifesciences we're looking for QC Pharmacist

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/01/2021

ประกาศมา 1048 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/01/2021

ประกาศมา 1052 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) บริษัท จรูญเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/01/2021

ประกาศมา 1055 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 16/01/2021

ประกาศมา 1057 วันแล้ว

เภสัชกร R&D บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/01/2021

ประกาศมา 1060 วันแล้ว

Production Pharmacist (เภสัชกรฝ่ายผลิต) 1 ตำแหน่ง บริษัท T.P.Drug Laboratories (1969) Co.Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/01/2021

ประกาศมา 1062 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/01/2021

ประกาศมา 1062 วันแล้ว

บจก.ไทยโอซูก้า รับ R&D Pharmacist Supervisor

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/01/2021

ประกาศมา 1062 วันแล้ว

ผู้แทนขาย แผนกขาย ร้านขายยา เขตภาคใต้ โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/01/2021

ประกาศมา 1065 วันแล้ว

Business Unit Head (Pharmacist) - OTC Based in Phnom Penh, Cambodia

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/01/2021

ประกาศมา 1066 วันแล้ว

Quality Control Pharmacist (QC) – Fresh graduates are considered Based in Bangpoo

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/12/2020

ประกาศมา 1075 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/12/2020

ประกาศมา 1077 วันแล้ว

ผู้จัดการทะเบียนยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/02/2021

ประกาศมา 1021 วันแล้ว

Medical Representative (Bangkok & Upcountry) for Oncology Alvogen (Thailand) Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/12/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

Sales Manager – Life Science & Medical / Scientific Research Products บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 1088 วันแล้ว

Medico Marketing Pharmacist (เภสัชกรสนับสนุนวิชาการทางการตลาด)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 1089 วันแล้ว

QC Pharmacist /เภสัชกรฝ่ายควบคุม

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 1089 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 1089 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 1089 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/12/2020

ประกาศมา 1090 วันแล้ว

Head of Regulatory Affairs Bayer Thai Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/12/2020

ประกาศมา 1094 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/12/2020

ประกาศมา 1094 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า

บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/12/2020

ประกาศมา 1094 วันแล้ว

เภสัชกร R&D บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/12/2020

ประกาศมา 1095 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/12/2020

ประกาศมา 1095 วันแล้ว

เภสัชกร Product Specialist บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- มหาสารคาม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/12/2020

ประกาศมา 1097 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/12/2020

ประกาศมา 1097 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/12/2020

ประกาศมา 1097 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QC บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/03/2021

ประกาศมา 1000 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) บริษัท จรูญเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/11/2020

ประกาศมา 1107 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/11/2020

ประกาศมา 1110 วันแล้ว

Business Development Pharmacist/Officer OLIC (Thailand) Limited

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/11/2020

ประกาศมา 1110 วันแล้ว

บริษัท P&F Smooth Life รับสมัคร Regulatory Affairs ประจำสำนักงานใหญ่

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/11/2020

ประกาศมา 1111 วันแล้ว

Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. บจก.ไทยโอซูก้า รับ R&D Pharmacist

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/11/2020

ประกาศมา 1111 วันแล้ว

Product Manager ORTHO /ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/11/2020

ประกาศมา 1112 วันแล้ว

Sales / Medical Representative - Lower Northern (Orthopedic) Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/11/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

R&D Pharmaceutical Science รับสมัครวุฒิเภสัช เท่านั้น

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/11/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

Product Manager (Oncology) Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/11/2020

ประกาศมา 1116 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/11/2020

ประกาศมา 1126 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/11/2020

ประกาศมา 1126 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/11/2020

ประกาศมา 1126 วันแล้ว

Product Manager บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/11/2020

ประกาศมา 1129 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) บริษัท มิลลิเมด จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/11/2020

ประกาศมา 1129 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/11/2020

ประกาศมา 1130 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/11/2020

ประกาศมา 1130 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/11/2020

ประกาศมา 1131 วันแล้ว

ผู้จัดการทะเบียนตำรับ (Regulatory Affairs Manager) บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/11/2020

ประกาศมา 1132 วันแล้ว

Sale Manager บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/11/2020

ประกาศมา 1132 วันแล้ว

บริษัท Siam Health Group รับสมัคร Product Manager Dentiste

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/10/2020

ประกาศมา 1137 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 29/10/2020

ประกาศมา 1137 วันแล้ว

เภสัชกรอุตสาหการ NAP BIOTEC

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/10/2020

ประกาศมา 1140 วันแล้ว

R&D Pharmaceutical Science รับสมัครวุฒิเภสัช เท่านั้น

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/10/2020

ประกาศมา 1143 วันแล้ว

Sales Representative (Udonthani)/พนักงานขาย (ประจำจังหวัดอุดรธานี)

- อุดรธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 1146 วันแล้ว

เภสัชกรแผนไทย บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 1146 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 1146 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 1146 วันแล้ว

Technical Sales Representative (in Food & Functional Additive in Food Supplement Beverage and Bakery industry - Bangkok, Northeastern Area, Southern Area, North Area)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/10/2020

ประกาศมา 1150 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/10/2020

ประกาศมา 1154 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/10/2020

ประกาศมา 1154 วันแล้ว

พรีเมด ฟาร์มา ฟลัส จำกัด

บจก พรีเมด ฟาร์มา พลัส กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/10/2020

ประกาศมา 1154 วันแล้ว

Sales Representative Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 1157 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 1157 วันแล้ว

เภสัชกรอุตสาหการ NAP BIOTEC

- นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 1157 วันแล้ว

Product Manager บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 1157 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 1160 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขา เทสโก้ บ้านโป่ง ด่วน!!!

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 1160 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา (Full time) 1 ตำแหน่ง ละแวกหลักสี

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 1160 วันแล้ว

Pharmacist (Part-time) ประจำแม็คโคร สาขารามคำแหง 24

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 1160 วันแล้ว

เภสัชกรร้านยา (Full-Time & Part-Time Pharmacist) บี เบทเทอร์ ฟาร์ม

- นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

ประกาศมา 1161 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

ประกาศมา 1161 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรร้านยา จ.ชุมพร

- ชุมพร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

ประกาศมา 1161 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 1164 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร​Full​ time​ ​(มีใบประกอบ)​ ประจำร้านยา​

- นครนายก Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 1164 วันแล้ว

ร้านยา P&F รับสมัครพนักงานประจำสาขา ใน กทม.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 1164 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 1164 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร FT เงินเดือน 50000 + อ.เกาะสมุย

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 1164 วันแล้ว

รับเภสัชกร F/T จ.จันทบุรี ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 54,000 บาท

- จันทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 1164 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกรประจำร้านยา หาดใหญ่

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/10/2020

ประกาศมา 1165 วันแล้ว

ประกาศรับสมัครงานเภสัชโรงพยาบาลมหาชัย 1 full time

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/10/2020

ประกาศมา 1165 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร FT ประจำร้านยา Big C หนามแดง

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/09/2020

ประกาศมา 1166 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง ร้านรวมยา สะพานสี่ (ด่วน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/09/2020

ประกาศมา 1166 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 29/09/2020

ประกาศมา 1167 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร ร้านยาชนิกานต์เภสัช จ.ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 1168 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรฟูลทาม 1 ตำแหน่ง จ.ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 1168 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาวี มาร์เก็ต ด่วน!!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 1168 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 1168 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/09/2020

ประกาศมา 1171 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร ประจำร้านขายยา โซนบางพลี รายได้รวม 35,000+++

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/09/2020

ประกาศมา 1172 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/09/2020

ประกาศมา 1173 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร นครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/09/2020

ประกาศมา 1175 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/09/2020

ประกาศมา 1175 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำสาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/09/2020

ประกาศมา 1178 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท เมด แคร์ ดี-เชน จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/09/2020

ประกาศมา 1178 วันแล้ว

ร้านศักดิ์ศรีเภสัช อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครเภสัชกร part time

- เชียงใหม่ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 1179 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 1179 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร จ.สุราษฎร์ รายได้ 50,000+++

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 1179 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร(มีใบประกอบ) ร้านขายยาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 1179 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขายงกิจ มุกดาหาร ด่วน!!!

- มุกดาหาร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 1179 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา(FT)หาดใหญ่

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 1179 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร บ้านเอื้ออาทร บางพลี

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 1182 วันแล้ว

ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา full time (ร้านเปิดใหม่) จ.นครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 1182 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 1182 วันแล้ว

Fascino Group รับสมัครเภสัชกรประจำสาขาจำนวนมาก

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 1182 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/09/2020

ประกาศมา 1186 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขามาร์เก็ต วิลเลจ รังสิต คลอง 4

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/09/2020

ประกาศมา 1186 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาซีคอนสแควร์ ด่วน!!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/09/2020

ประกาศมา 1186 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา @สาขาร้านทำเนียบยาบางใหญ่

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2020

ประกาศมา 1187 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำสาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2020

ประกาศมา 1187 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร จ.สุราษฎร์ธานี

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2020

ประกาศมา 1187 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาซีคอน บางแค ชั้น B ด่วน!!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/09/2020

ประกาศมา 1188 วันแล้ว

ร้านยากรุงเทพเปิดรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร Full time จำนวนมาก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/09/2020

ประกาศมา 1189 วันแล้ว

เภสัช part-time จ.ปัตตานีค่ะ

- ปัตตานี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/09/2020

ประกาศมา 1189 วันแล้ว

รับด่วน เภสัชกร หมู่บ้านเอื้ออาทร ตลาดเคหะบางพลี

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/09/2020

ประกาศมา 1193 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/09/2020

ประกาศมา 1193 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำสาขาร้านยา P&F Smoothlife

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/09/2020

ประกาศมา 1193 วันแล้ว

เภสัชกร ( pharmacist ) สาขาเพชรบุรี

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2020

ประกาศมา 1195 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเยส บางพลี ด่วน!!!

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2020

ประกาศมา 1195 วันแล้ว

ร้านขายยาเทสโก้โลตัส รับสมัครผู้จัดการร้านยา ด่วน!!! 4 สาขา

- ศรีสะเกษ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2020

ประกาศมา 1195 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร PT สาขาเซ็นทรัล มหาชัย ด่วน!!!

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2020

ประกาศมา 1199 วันแล้ว

บริษัท สถานียา จำกัด รับสมัครเภสัชกร Full-time ประจำร้าน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2020

ประกาศมา 1199 วันแล้ว

ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา full time (ร้านเปิดใหม่)

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/08/2020

ประกาศมา 1200 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกรFull Time อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต 2 ตำแหน่งคับ

- ภูเก็ต Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/08/2020

ประกาศมา 1201 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขากรีนเวลท์ พระราม 2

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/08/2020

ประกาศมา 1201 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรฟูลทาม 1 ตำแหน่ง จ.ระยอง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1202 วันแล้ว

เภสัชกร (Part Time) เมญ่า เชียงใหม่

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1202 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1202 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชร้านยากทม. 40,000+++ที่พักฟรี

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1202 วันแล้ว

ร้านขายยาเภสัชสุทธิพงษ์ ศรีราคารับสมัครเภสัชกร Fulltime

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1202 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full time ร้านยา เขต หนองจอก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/08/2020

ประกาศมา 1203 วันแล้ว

เภสัชกร

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ 35000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/08/2020

ประกาศมา 1203 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร คลังยา2 จ.นครพนม

- นครพนม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/08/2020

ประกาศมา 1203 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำสาขา พหลโยธิน 25

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1206 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขากรีนเวลท์ พระราม 2

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1206 วันแล้ว

เภสัชกร Full-Time จ.ขอนแก่น

- ขอนแก่น Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1206 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Full time ร้านยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1206 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/08/2020

ประกาศมา 1207 วันแล้ว

เภสัชกร ( Pharmacist ) สาขาเพชรบุรี บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/08/2020

ประกาศมา 1207 วันแล้ว

ขอนแก่น รับสมัครเภสัชกร PART TIME 4-7 ก.ย. 63

- ขอนแก่น Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

ประกาศมา 1208 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร ท่าหินหมอยา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราษฎร์

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

ประกาศมา 1208 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชร้านยาชลบุรี 50,000++ที่พักฟรี

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

ประกาศมา 1208 วันแล้ว

เภสัชกรผู้จัดการร้านยา/Pharmacy Drug Store Manager

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/08/2020

ประกาศมา 1209 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/08/2020

ประกาศมา 1209 วันแล้ว

เภสัชกร

- ภูเก็ต Full-time
฿ 40000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 17/08/2020

ประกาศมา 1210 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full time ร้านยา พัทยา ชลบุรี 1อัตรา

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2020

ประกาศมา 1210 วันแล้ว

ร้านยากรุงเทพเปิดรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกรจำนวนมาก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2020

ประกาศมา 1210 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/08/2020

ประกาศมา 1215 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Part-time อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 140บาท/ชั่วโมง

- เพชรบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/08/2020

ประกาศมา 1216 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/08/2020

ประกาศมา 1216 วันแล้ว

ร้านยาหนึ่ง รับสมัครผู้จัดการสาขามีนบุรี ด่วน

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/08/2020

ประกาศมา 1217 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเทสโก้ ท่าบ่อ (หนองคาย)

- หนองคาย Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/08/2020

ประกาศมา 1217 วันแล้ว

eXta Plus (CP ALL) รับสมัคร เภสัชกรร้านยาและ ผู้สนใจธุรกิจ

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/08/2020

ประกาศมา 1217 วันแล้ว

เภสัชกร (ประจำสาขาธนบุรี) เเอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/08/2020

ประกาศมา 1220 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร(มีใบประกอบ) ร้านขายยาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/08/2020

ประกาศมา 1221 วันแล้ว

ร้านยากรุงเทพเปิดรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกรจำนวนมาก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/08/2020

ประกาศมา 1221 วันแล้ว

รับเภสัช(มีใบ) ภูเก็ต

- ภูเก็ต Full-time
฿ 50000 - 65000

อัพเดทเมื่อ 06/08/2020

ประกาศมา 1221 วันแล้ว

เปิดรับสมัครเภสัชกร ประจำร้านยา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1222 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full timeร้านยาติด MRT สุทธิสาร เดินทางสะดวก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1222 วันแล้ว

รับสมัครเภสัช F/T ทำงานที่ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1222 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร(มีใบประกอบ) ร้านขายยาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1222 วันแล้ว

Pharmacist / Japanese Health & Drug Store near MRT Petchburi

- กรุงเทพ Full-time
฿ 40000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2020

ประกาศมา 1223 วันแล้ว

ร้านยาดรักพลัส ปลวกแดง ระยอง รับสมัคร เภสัชกร FT 1 ตำแหน่ง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2020

ประกาศมา 1224 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full timeร้านยาติด MRT สุทธิสาร เดินทางสะดวก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2020

ประกาศมา 1224 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT Mobile จังหวัดลำพูนด่วนค่ะ

- ลำพูน Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2020

ประกาศมา 1224 วันแล้ว

Pharmacist Support (เภสัชกร) ** สัมภาษณ์รู้ผลทันที ** หยุด 6 วัน/เดือน

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1228 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1228 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำร้าน และ ผู้จัดการร้านยา เทสโก้ โลตัส

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1228 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1228 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเทสโก้ นวนคร

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/07/2020

ประกาศมา 1229 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขารพ.สุราษฎร์ธานีด่วน!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/07/2020

ประกาศมา 1229 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร FULL TIME ร้านยา อ.ปลวกแดง จ. ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1231 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านขายยา หน้าวิลล่า3 ภูเก็ต

- ภูเก็ต Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1231 วันแล้ว

เภสัชกร Full-Time

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1231 วันแล้ว

เภสัชกรผู้จัดการร้านยา/Pharmacy Drug Store Manager

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1231 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1231 วันแล้ว

รับสมัครงานเภสัชกรร้านขายยา full time สมุทรปราการ ด่วน

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/07/2020

ประกาศมา 1234 วันแล้ว

Sales Representative (Rapid Test,POCT) บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/07/2020

ประกาศมา 1235 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/07/2020

ประกาศมา 1235 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา full time 1 ตำแหน่ง สุราษฎร์ธานี

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1236 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full Time สุทธิสาร กทม

- กระบี่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1236 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกรประจำร้าน ด่วน ร้านยา รักษ์คุณ

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1236 วันแล้ว