ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

เภสัชกรขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/06/2023

ผู้จัดการแผนกทะเบียน (RA Manager)

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/06/2023

พยาบาล บริษัท โคลอน แอนด์ เคริฟ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/05/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2023

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ (RA)

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/05/2023

อัพเดทเมื่อ 25/05/2023

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2023

เภสัชกรผลิต แมคโครฟาร์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

เภสัชกรขึ้นทะเบียน บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/05/2023

Regulatory Affairs Pharmacist บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/05/2023

เภสัชกรกฎหมายผลิตภัณฑ์ บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/05/2023

อัพเดทเมื่อ 15/05/2023

อัพเดทเมื่อ 15/05/2023

นักการตลาด 5 (Product Manager)

องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/05/2023

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ (RA)

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/05/2023

เซลล์/เทเลเซล

buymed siam co.,ltd กรุงเทพ Full-time
฿ 15000 - 25000

อัพเดทเมื่อ 12/05/2023

ผู้ช่วยเภสัชกร 2 อัตรา บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/05/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist) บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/05/2023

อัพเดทเมื่อ 09/05/2023

ผู้แทนขาย (Export)

ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/05/2023

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ (RA)

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/05/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) T.S. POLYPRODUCTS CO.,LTD.

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist) T.S. POLYPRODUCTS CO.,LTD.

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Officer) - เชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

Assistant Product Manager บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

Medical and Educational Trainer Greater Pharma Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

ผู้จัดการแผนกทะเบียน Greater Pharma Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

Pharmacist/เภสัชกรขึ้นทะเบียน Greater Pharma Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

Regulatory Affairs Manager Bayer Thai Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

Regulatory Affairs Specialist (Southeast Asia) Ecolab Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

อัพเดทเมื่อ 27/04/2023

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

Regulatory Affairs Pharmacist BioNet-Asia Co., Ltd. พระโขนง

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

Medical Editor TIMS (Thailand) Ltd. คลองเตย

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

QA Pharmacist (Technical) OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

QC Pharmacist OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

Regulatory Affairs Inter Pharma Public Company Limited

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

Quality Assurance Inter Pharma Public Company Limited

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

อัพเดทเมื่อ 25/04/2023

เภสัชกร PD บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/04/2023

เภสัชกร R&D บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

R&D Supervisor บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

R&D Manager บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

เภสัชกร บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

เภสัชกร QA Pharmacist บริษัท มาสุ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

เภสัชกร RA Pharmacist บริษัท มาสุ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

เภสัชกร บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/04/2023

อัพเดทเมื่อ 20/04/2023

เภสัชกร RD Pharmacist บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

เภสัชกร RA Pharmacist บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

Regulatory Affairs Thai leaf Biotechnology

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

อัพเดทเมื่อ 19/04/2023

QC Manager บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

เภสัชกรร้านขายยา บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด (สาขาTerminal 21 พระราม3)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2023

เภสัชกรฝ่าย R&D บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/04/2023

อัพเดทเมื่อ 05/04/2023

อัพเดทเมื่อ 05/04/2023

อัพเดทเมื่อ 04/04/2023

SALES AND MARKETING MANAGER – PHARMARCEUTICAL

- กรุงเทพ Full-time
฿ 150000 ขึ้นไป

อัพเดทเมื่อ 01/04/2023

Product Development Pharmacist (R&D) - Fresh graduates are also welcome Based in Bangpoo

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/04/2023

อัพเดทเมื่อ 31/03/2023

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยา (ร้านค้า) จบเภสัชศาสตร์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/03/2023

QC Pharmacist Section Manager บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/03/2023

เภสัชกรฝ่าย R&D บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ด่วน!!

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/03/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิตยา บริษัท T.P. Drug Laboratories (1969) (สาขาพระราม 2)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/03/2023

เภสัชกรฝ่ายR&D

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (RD Pharmacist)

T.P. Drug Laboratories (1969) กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/03/2023

เภสัชกรฝ่ายงานทะเบียน (ด่วน)

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/03/2023

เภสัชกรแผนกทะเบียน RA บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ QA บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต production pharmacist บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

หัวหน้าแผนกควบคุมวัตถุดิบ - เภสัชกร QC (ปฏิบัติงาน ลำลูกกา คลอง 7)

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

เภสัชกรร้านขายยา (บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด สาขาTerminal 21 พระราม3)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/03/2023

เภสัชกรประจำร้าน GNC (บริษัท เอสเอสยูพี โทเทลเวลเนส จำกัด)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพยา ( ด่วน !!! )

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

เภสัชกรทะเบียนผลิตภัณฑ์ ด่วน!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารเสริม)

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2023

อัพเดทเมื่อ 21/03/2023

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพอาวุโส บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2023

R&D Pharmacist บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

Product Specialists Pharmacist บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

เภสัชกรประกันคุณภาพ Unison Laboratores Co., LTD.

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

เภสัชกร บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต ( บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด )

- นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/03/2023

TOC เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/03/2023

QC Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/03/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- มหาสารคาม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/03/2023

เภสัชกรประกันคุณภาพ

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/03/2023

เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา (RA Pharmacist)

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/03/2023

เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/03/2023

อัพเดทเมื่อ 03/03/2023

ประกาศมา 92 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/03/2023

ประกาศมา 92 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/02/2023

ประกาศมา 96 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/02/2023

ประกาศมา 99 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/02/2023

ประกาศมา 100 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/02/2023

ประกาศมา 106 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/02/2023

ประกาศมา 108 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 31/01/2023

ประกาศมา 123 วันแล้ว

R&D Manager

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ 80000 - 150000 ขึ้นไป

อัพเดทเมื่อ 24/01/2023

ประกาศมา 130 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/01/2023

ประกาศมา 130 วันแล้ว

Officer, Regulatory Affairs

บริษัท DCH(Auriga) Thailand กรุงเทพ Full-time
฿ 25000 - 35000

อัพเดทเมื่อ 05/01/2023

ประกาศมา 149 วันแล้ว

Product Manager Assistance

เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา นครสวรรค์ Full-time
฿ 60000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/12/2022

ประกาศมา 159 วันแล้ว

Product manager assist

นครสวรรค์ Full-time
฿ 60000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/12/2022

ประกาศมา 159 วันแล้ว

Product specialist

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/12/2022

ประกาศมา 171 วันแล้ว

เภสัชกร

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ 40000 - 60000

อัพเดทเมื่อ 14/12/2022

ประกาศมา 171 วันแล้ว

Product specialist

กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 172 วันแล้ว

Medical Representative

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 172 วันแล้ว

Senior sales supervisor

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 172 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 13/12/2022

ประกาศมา 172 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/12/2022

ประกาศมา 175 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/12/2022

ประกาศมา 183 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/11/2022

ประกาศมา 212 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/10/2022

ประกาศมา 241 วันแล้ว

APM

siam pharmaceutical กรุงเทพ Full-time
฿ 30000 - 50000

อัพเดทเมื่อ 29/09/2022

ประกาศมา 247 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 29/08/2022

ประกาศมา 278 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/08/2022

ประกาศมา 285 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/07/2022

ประกาศมา 323 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต

บริษัทแมคโครฟาร์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/07/2022

ประกาศมา 326 วันแล้ว

้เภสัชกร RD/QA/QC

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2022

ประกาศมา 330 วันแล้ว

Senior Manager - Scientific & Regulatory Affairs (RA-Pharmacist)

Mega Lifesciences Public Company Limited นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2022

ประกาศมา 339 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/06/2022

ประกาศมา 348 วันแล้ว

Product Manager

บริษัท เมดไลน์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2022

ประกาศมา 352 วันแล้ว

หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจ

ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/06/2022

ประกาศมา 355 วันแล้ว

QA Pharmacist

บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ Full-time
฿ 25000 - 30000

อัพเดทเมื่อ 06/06/2022

ประกาศมา 362 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/05/2022

ประกาศมา 376 วันแล้ว

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด จ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/04/2022

ประกาศมา 410 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/03/2022

ประกาศมา 442 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/03/2022

ประกาศมา 449 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/03/2022

ประกาศมา 450 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/03/2022

ประกาศมา 456 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/03/2022

ประกาศมา 456 วันแล้ว

Quality Control Pharmacist (QC) – Fresh graduates are considered Based in Bangpoo

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/02/2022

ประกาศมา 473 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/12/2021

ประกาศมา 526 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/12/2021

ประกาศมา 544 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/11/2021

ประกาศมา 554 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/11/2021

ประกาศมา 556 วันแล้ว

เภสัชกรยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/11/2021

ประกาศมา 564 วันแล้ว

เภสัชกร (งานทะเบียนยาแผนปัจจุบัน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/11/2021

ประกาศมา 570 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/11/2021

ประกาศมา 571 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/11/2021

ประกาศมา 577 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 01/11/2021

ประกาศมา 579 วันแล้ว

R&D Pharmacist

บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/10/2021

ประกาศมา 585 วันแล้ว

RA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/10/2021

ประกาศมา 590 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/10/2021

ประกาศมา 592 วันแล้ว

โปลิฟาร์ม จำกัด รับสมัคร Product Specialist/Sale Supervisor/หัวหน้าส่วนขายและการตลาด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/09/2021

ประกาศมา 619 วันแล้ว

Medical Representative (Northern Area)

Biopharm Chemicals กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/09/2021

ประกาศมา 626 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/09/2021

ประกาศมา 631 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/09/2021

ประกาศมา 631 วันแล้ว

Medical Representative

Biopharm Chemicals กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2021

ประกาศมา 632 วันแล้ว

Sales Specialist

InterPharma PCL. ( บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ) กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2021

ประกาศมา 640 วันแล้ว

Regulatory Affairs Associate

InterPharma PCL. ( บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ) กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2021

ประกาศมา 640 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2021

ประกาศมา 647 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 13/08/2021

ประกาศมา 659 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกผลิต (ประจำโรงงานยา-สมุทราปราการ)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/08/2021

ประกาศมา 659 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/08/2021

ประกาศมา 660 วันแล้ว

RA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/08/2021

ประกาศมา 660 วันแล้ว

Regulatory Affairs Associate

A.Menarini (Thailand) Ltd. กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - 55000

อัพเดทเมื่อ 10/08/2021

ประกาศมา 662 วันแล้ว

Regulatory Affairs Associate

กรุงเทพ Full-time
฿ 35000 - 55000

อัพเดทเมื่อ 10/08/2021

ประกาศมา 662 วันแล้ว

เลขานุการผู้บริหาร และ (จบด้านเภสัชกร)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2021

ประกาศมา 663 วันแล้ว

บริษัท T.P. Drug Laboratories รับสมัครเภสัชกรประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2021

ประกาศมา 667 วันแล้ว

Product Manager (IPSEN-Consumer) Pacific Healthcare

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2021

ประกาศมา 668 วันแล้ว

RA Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2021

ประกาศมา 669 วันแล้ว

Product Specaliis (เภสัชกร) บริษัท บอน - ซอง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/08/2021

ประกาศมา 670 วันแล้ว

Regulatory Affairs Manager Bertram (1958) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/07/2021

ประกาศมา 680 วันแล้ว

Medical Representative/ผู้แทนยา WOERWAG PHARMA GMBH & CO. KG

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/07/2021

ประกาศมา 680 วันแล้ว

Field Application Specialist ( for Life Science Division ) บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/07/2021

ประกาศมา 682 วันแล้ว

เภสัชกรฝายทะเบียนยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/07/2021

ประกาศมา 684 วันแล้ว

เจ้าหน้าที่ประสานผลิต บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/07/2021

ประกาศมา 688 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกผลิต บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/07/2021

ประกาศมา 689 วันแล้ว

เภสัชกรฝายทะเบียนยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/07/2021

ประกาศมา 689 วันแล้ว

เมดโฟกัส รับสมัคร Sale Supervisor/ Sale Executive/ Product Specialist

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/07/2021

ประกาศมา 691 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกร/ขายและการตลาด) โปลิฟาร์ม

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2021

ประกาศมา 695 วันแล้ว

BRAND MANAGER (เภสัชศาสตร์) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2021

ประกาศมา 695 วันแล้ว

Product Trainer / Academic Trainer (ยา)/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Medline

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2021

ประกาศมา 696 วันแล้ว

Research Assistant/ผู้ช่วยนักวิจัย Atlanta Medicare

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2021

ประกาศมา 696 วันแล้ว

Product Specaliis (เภสัชกร) บริษัท บอน - ซอง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2021

ประกาศมา 697 วันแล้ว

เภสัชกรฝายทะเบียนยา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2021

ประกาศมา 702 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกทะเบียน บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/06/2021

ประกาศมา 708 วันแล้ว

เภสัชกรประจำโรงงานเวชภัณฑ์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/06/2021

ประกาศมา 708 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/06/2021

ประกาศมา 710 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/06/2021

ประกาศมา 716 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร(หญิง) สนับสนุนวิชาการการตลาด ไทยนครพัฒนา

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2021

ประกาศมา 717 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/06/2021

ประกาศมา 719 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/06/2021

ประกาศมา 731 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

ประกาศมา 733 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

ประกาศมา 733 วันแล้ว

R&D Scientist / Formulation Pharmacist (Supervisor)

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2021

ประกาศมา 733 วันแล้ว

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายขึ้นทะเบียนยา 1 ตำแหน่ง T.P. Drug Laboratories (1969)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2021

ประกาศมา 737 วันแล้ว

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2021

ประกาศมา 739 วันแล้ว

Formulation and Filling Process Manager (เภสัชกร) บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/05/2021

ประกาศมา 747 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 13/05/2021

ประกาศมา 751 วันแล้ว

Regulatory Affairs Supervisor Bertram (1958) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/05/2021

ประกาศมา 752 วันแล้ว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท T.P. Drug Laboratories (1969)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/05/2021

ประกาศมา 760 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกทะเบียนยา บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/04/2021

ประกาศมา 764 วันแล้ว

เภสัชกรประกันคุณภาพ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/04/2021

ประกาศมา 764 วันแล้ว

บจก.ไทยโอซูก้า รับ R&D Pharmacist Supervisor

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/04/2021

ประกาศมา 765 วันแล้ว

Trade & Product Training บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/04/2021

ประกาศมา 771 วันแล้ว

MegaLifesciences รับสมัคร Research & Clinical Support (เภสัชกร) อยู่ในบางนา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/04/2021

ประกาศมา 771 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2021

ประกาศมา 772 วันแล้ว

นักวิเคราะห์ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/04/2021

ประกาศมา 778 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/04/2021

ประกาศมา 781 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) บริษัท จรูญเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/04/2021

ประกาศมา 782 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QC บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/04/2021

ประกาศมา 782 วันแล้ว

เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/04/2021

ประกาศมา 781 วันแล้ว

Production Pharmacist บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/04/2021

ประกาศมา 786 วันแล้ว

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/04/2021

ประกาศมา 789 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 31/03/2021

ประกาศมา 794 วันแล้ว

เภสัชกร Product Specialist บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- มหาสารคาม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/03/2021

ประกาศมา 794 วันแล้ว

RA Assistant /Manager บริษัท T.P. Drug Laboratories (1969)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/03/2021

ประกาศมา 795 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2021

ประกาศมา 800 วันแล้ว

T.P. Drug Laboratories (1969) เปิดรับ RA Manager/Assistant 1 ตำแหน่ง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/03/2021

ประกาศมา 801 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/03/2021

ประกาศมา 806 วันแล้ว

รับสมัครตำแหน่งผู้แทนขายงานปราศจากเชื้อ (Vertical Sales , Sterile Processing)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/03/2021

ประกาศมา 806 วันแล้ว

Trade & Product Training บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2021

ประกาศมา 807 วันแล้ว

เภสัชกร ทะเบียนยา หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2021

ประกาศมา 807 วันแล้ว

Production Manager บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/03/2021

ประกาศมา 808 วันแล้ว

Quality Assurance Pharmacist (QA-Technical) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2021

ประกาศมา 821 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2021

ประกาศมา 821 วันแล้ว

T.P. Drug Laboratories (1969., Ltd เปิดตำแหน่ง RA Pharmacist 2 อัตรา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/03/2021

ประกาศมา 822 วันแล้ว

Pharmacist

NaturVita Biotech (Thailand) Co., Ltd กระบี่ Full-time
฿ 20000 - 30000

อัพเดทเมื่อ 02/03/2021

ประกาศมา 823 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา RA บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/02/2021

ประกาศมา 829 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/02/2021

ประกาศมา 831 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกร/ขายและการตลาด) ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เภสัชกร)

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/02/2021

ประกาศมา 836 วันแล้ว

Regulatory Affairs Administrator (Pharmaceutical) ไบโอฟาร์ม

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/02/2021

ประกาศมา 837 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 16/02/2021

ประกาศมา 837 วันแล้ว

รับสมัคร Product Manager บริษัท 42Siam Medicare

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/02/2021

ประกาศมา 849 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/01/2021

ประกาศมา 856 วันแล้ว

MegaLifesciences we're looking for QC Pharmacist

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/01/2021

ประกาศมา 858 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/01/2021

ประกาศมา 863 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) บริษัท จรูญเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/01/2021

ประกาศมา 866 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 16/01/2021

ประกาศมา 868 วันแล้ว

เภสัชกร R&D บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/01/2021

ประกาศมา 870 วันแล้ว

Production Pharmacist (เภสัชกรฝ่ายผลิต) 1 ตำแหน่ง บริษัท T.P.Drug Laboratories (1969) Co.Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/01/2021

ประกาศมา 872 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/01/2021

ประกาศมา 872 วันแล้ว

บจก.ไทยโอซูก้า รับ R&D Pharmacist Supervisor

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/01/2021

ประกาศมา 872 วันแล้ว

ผู้แทนขาย แผนกขาย ร้านขายยา เขตภาคใต้ โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/01/2021

ประกาศมา 876 วันแล้ว

Business Unit Head (Pharmacist) - OTC Based in Phnom Penh, Cambodia

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/01/2021

ประกาศมา 877 วันแล้ว

Quality Control Pharmacist (QC) – Fresh graduates are considered Based in Bangpoo

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/12/2020

ประกาศมา 885 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/12/2020

ประกาศมา 887 วันแล้ว

ผู้จัดการทะเบียนยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/02/2021

ประกาศมา 831 วันแล้ว

Medical Representative (Bangkok & Upcountry) for Oncology Alvogen (Thailand) Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/12/2020

ประกาศมา 893 วันแล้ว

Sales Manager – Life Science & Medical / Scientific Research Products บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 899 วันแล้ว

Medico Marketing Pharmacist (เภสัชกรสนับสนุนวิชาการทางการตลาด)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 899 วันแล้ว

QC Pharmacist /เภสัชกรฝ่ายควบคุม

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 899 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 899 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/12/2020

ประกาศมา 899 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/12/2020

ประกาศมา 900 วันแล้ว

Head of Regulatory Affairs Bayer Thai Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/12/2020

ประกาศมา 904 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/12/2020

ประกาศมา 904 วันแล้ว

เภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า

บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/12/2020

ประกาศมา 905 วันแล้ว

เภสัชกร R&D บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/12/2020

ประกาศมา 905 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/12/2020

ประกาศมา 905 วันแล้ว

เภสัชกร Product Specialist บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

- มหาสารคาม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/12/2020

ประกาศมา 907 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/12/2020

ประกาศมา 907 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/12/2020

ประกาศมา 907 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QC บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/03/2021

ประกาศมา 810 วันแล้ว

Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) บริษัท จรูญเภสัช จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/11/2020

ประกาศมา 918 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/11/2020

ประกาศมา 920 วันแล้ว

Business Development Pharmacist/Officer OLIC (Thailand) Limited

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/11/2020

ประกาศมา 920 วันแล้ว

บริษัท P&F Smooth Life รับสมัคร Regulatory Affairs ประจำสำนักงานใหญ่

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/11/2020

ประกาศมา 921 วันแล้ว

Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. บจก.ไทยโอซูก้า รับ R&D Pharmacist

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/11/2020

ประกาศมา 922 วันแล้ว

Product Manager ORTHO /ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/11/2020

ประกาศมา 922 วันแล้ว

Sales / Medical Representative - Lower Northern (Orthopedic) Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.

- หลากหลายพื้นที่/ ไม่ระบุ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/11/2020

ประกาศมา 925 วันแล้ว

R&D Pharmaceutical Science รับสมัครวุฒิเภสัช เท่านั้น

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/11/2020

ประกาศมา 925 วันแล้ว

Product Manager (Oncology) Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/11/2020

ประกาศมา 926 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

- นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/11/2020

ประกาศมา 936 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/11/2020

ประกาศมา 936 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/11/2020

ประกาศมา 936 วันแล้ว

Product Manager บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/11/2020

ประกาศมา 939 วันแล้ว

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) บริษัท มิลลิเมด จำกัด

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/11/2020

ประกาศมา 939 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/11/2020

ประกาศมา 940 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/11/2020

ประกาศมา 940 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/11/2020

ประกาศมา 941 วันแล้ว

ผู้จัดการทะเบียนตำรับ (Regulatory Affairs Manager) บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/11/2020

ประกาศมา 942 วันแล้ว

Sale Manager บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/11/2020

ประกาศมา 942 วันแล้ว

บริษัท Siam Health Group รับสมัคร Product Manager Dentiste

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/10/2020

ประกาศมา 947 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 29/10/2020

ประกาศมา 947 วันแล้ว

เภสัชกรอุตสาหการ NAP BIOTEC

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/10/2020

ประกาศมา 950 วันแล้ว

R&D Pharmaceutical Science รับสมัครวุฒิเภสัช เท่านั้น

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/10/2020

ประกาศมา 953 วันแล้ว

Sales Representative (Udonthani)/พนักงานขาย (ประจำจังหวัดอุดรธานี)

- อุดรธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 956 วันแล้ว

เภสัชกรแผนไทย บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 956 วันแล้ว

ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 956 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/10/2020

ประกาศมา 956 วันแล้ว

Technical Sales Representative (in Food & Functional Additive in Food Supplement Beverage and Bakery industry - Bangkok, Northeastern Area, Southern Area, North Area)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/10/2020

ประกาศมา 960 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/10/2020

ประกาศมา 964 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/10/2020

ประกาศมา 964 วันแล้ว

พรีเมด ฟาร์มา ฟลัส จำกัด

บจก พรีเมด ฟาร์มา พลัส กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/10/2020

ประกาศมา 964 วันแล้ว

Sales Representative Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 967 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 967 วันแล้ว

เภสัชกรอุตสาหการ NAP BIOTEC

- นครปฐม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 967 วันแล้ว

Product Manager บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/10/2020

ประกาศมา 967 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 970 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขา เทสโก้ บ้านโป่ง ด่วน!!!

- ราชบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 970 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา (Full time) 1 ตำแหน่ง ละแวกหลักสี

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 970 วันแล้ว

Pharmacist (Part-time) ประจำแม็คโคร สาขารามคำแหง 24

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/10/2020

ประกาศมา 970 วันแล้ว

เภสัชกรร้านยา (Full-Time & Part-Time Pharmacist) บี เบทเทอร์ ฟาร์ม

- นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

ประกาศมา 971 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

ประกาศมา 971 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรร้านยา จ.ชุมพร

- ชุมพร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

ประกาศมา 971 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 974 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร​Full​ time​ ​(มีใบประกอบ)​ ประจำร้านยา​

- นครนายก Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 974 วันแล้ว

ร้านยา P&F รับสมัครพนักงานประจำสาขา ใน กทม.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 974 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 974 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร FT เงินเดือน 50000 + อ.เกาะสมุย

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 974 วันแล้ว

รับเภสัชกร F/T จ.จันทบุรี ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 54,000 บาท

- จันทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/10/2020

ประกาศมา 974 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกรประจำร้านยา หาดใหญ่

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/10/2020

ประกาศมา 975 วันแล้ว

ประกาศรับสมัครงานเภสัชโรงพยาบาลมหาชัย 1 full time

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/10/2020

ประกาศมา 975 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร FT ประจำร้านยา Big C หนามแดง

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/09/2020

ประกาศมา 976 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง ร้านรวมยา สะพานสี่ (ด่วน)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/09/2020

ประกาศมา 976 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 29/09/2020

ประกาศมา 977 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร ร้านยาชนิกานต์เภสัช จ.ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 978 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรฟูลทาม 1 ตำแหน่ง จ.ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 978 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาวี มาร์เก็ต ด่วน!!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 978 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 28/09/2020

ประกาศมา 978 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/09/2020

ประกาศมา 981 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร ประจำร้านขายยา โซนบางพลี รายได้รวม 35,000+++

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/09/2020

ประกาศมา 982 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/09/2020

ประกาศมา 983 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร นครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/09/2020

ประกาศมา 985 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/09/2020

ประกาศมา 985 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำสาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/09/2020

ประกาศมา 988 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท เมด แคร์ ดี-เชน จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/09/2020

ประกาศมา 988 วันแล้ว

ร้านศักดิ์ศรีเภสัช อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครเภสัชกร part time

- เชียงใหม่ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 989 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 989 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร จ.สุราษฎร์ รายได้ 50,000+++

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 989 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร(มีใบประกอบ) ร้านขายยาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 989 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขายงกิจ มุกดาหาร ด่วน!!!

- มุกดาหาร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 989 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา(FT)หาดใหญ่

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

ประกาศมา 989 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร บ้านเอื้ออาทร บางพลี

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 992 วันแล้ว

ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา full time (ร้านเปิดใหม่) จ.นครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 992 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 992 วันแล้ว

Fascino Group รับสมัครเภสัชกรประจำสาขาจำนวนมาก

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/09/2020

ประกาศมา 992 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/09/2020

ประกาศมา 996 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขามาร์เก็ต วิลเลจ รังสิต คลอง 4

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/09/2020

ประกาศมา 996 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาซีคอนสแควร์ ด่วน!!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/09/2020

ประกาศมา 996 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา @สาขาร้านทำเนียบยาบางใหญ่

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2020

ประกาศมา 997 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำสาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด

- ฉะเชิงเทรา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2020

ประกาศมา 997 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร จ.สุราษฎร์ธานี

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2020

ประกาศมา 997 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาซีคอน บางแค ชั้น B ด่วน!!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/09/2020

ประกาศมา 998 วันแล้ว

ร้านยากรุงเทพเปิดรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร Full time จำนวนมาก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/09/2020

ประกาศมา 999 วันแล้ว

เภสัช part-time จ.ปัตตานีค่ะ

- ปัตตานี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/09/2020

ประกาศมา 999 วันแล้ว

รับด่วน เภสัชกร หมู่บ้านเอื้ออาทร ตลาดเคหะบางพลี

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/09/2020

ประกาศมา 1003 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/09/2020

ประกาศมา 1003 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำสาขาร้านยา P&F Smoothlife

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/09/2020

ประกาศมา 1003 วันแล้ว

เภสัชกร ( pharmacist ) สาขาเพชรบุรี

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2020

ประกาศมา 1005 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเยส บางพลี ด่วน!!!

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2020

ประกาศมา 1005 วันแล้ว

ร้านขายยาเทสโก้โลตัส รับสมัครผู้จัดการร้านยา ด่วน!!! 4 สาขา

- ศรีสะเกษ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/09/2020

ประกาศมา 1005 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร PT สาขาเซ็นทรัล มหาชัย ด่วน!!!

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2020

ประกาศมา 1009 วันแล้ว

บริษัท สถานียา จำกัด รับสมัครเภสัชกร Full-time ประจำร้าน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2020

ประกาศมา 1009 วันแล้ว

ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา full time (ร้านเปิดใหม่)

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/08/2020

ประกาศมา 1010 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกรFull Time อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต 2 ตำแหน่งคับ

- ภูเก็ต Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/08/2020

ประกาศมา 1011 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขากรีนเวลท์ พระราม 2

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/08/2020

ประกาศมา 1011 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรฟูลทาม 1 ตำแหน่ง จ.ระยอง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1012 วันแล้ว

เภสัชกร (Part Time) เมญ่า เชียงใหม่

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1012 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1012 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชร้านยากทม. 40,000+++ที่พักฟรี

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1012 วันแล้ว

ร้านขายยาเภสัชสุทธิพงษ์ ศรีราคารับสมัครเภสัชกร Fulltime

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/08/2020

ประกาศมา 1012 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full time ร้านยา เขต หนองจอก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/08/2020

ประกาศมา 1013 วันแล้ว

เภสัชกร

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ 35000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/08/2020

ประกาศมา 1013 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร คลังยา2 จ.นครพนม

- นครพนม Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/08/2020

ประกาศมา 1013 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำสาขา พหลโยธิน 25

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1016 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขากรีนเวลท์ พระราม 2

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1016 วันแล้ว

เภสัชกร Full-Time จ.ขอนแก่น

- ขอนแก่น Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1016 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Full time ร้านยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2020

ประกาศมา 1016 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/08/2020

ประกาศมา 1017 วันแล้ว

เภสัชกร ( Pharmacist ) สาขาเพชรบุรี บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/08/2020

ประกาศมา 1017 วันแล้ว

ขอนแก่น รับสมัครเภสัชกร PART TIME 4-7 ก.ย. 63

- ขอนแก่น Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

ประกาศมา 1018 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร ท่าหินหมอยา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราษฎร์

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

ประกาศมา 1018 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชร้านยาชลบุรี 50,000++ที่พักฟรี

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

ประกาศมา 1018 วันแล้ว

เภสัชกรผู้จัดการร้านยา/Pharmacy Drug Store Manager

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/08/2020

ประกาศมา 1019 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/08/2020

ประกาศมา 1019 วันแล้ว

เภสัชกร

- ภูเก็ต Full-time
฿ 40000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 17/08/2020

ประกาศมา 1020 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full time ร้านยา พัทยา ชลบุรี 1อัตรา

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2020

ประกาศมา 1020 วันแล้ว

ร้านยากรุงเทพเปิดรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกรจำนวนมาก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2020

ประกาศมา 1020 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/08/2020

ประกาศมา 1025 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Part-time อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 140บาท/ชั่วโมง

- เพชรบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/08/2020

ประกาศมา 1026 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 11/08/2020

ประกาศมา 1026 วันแล้ว

ร้านยาหนึ่ง รับสมัครผู้จัดการสาขามีนบุรี ด่วน

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/08/2020

ประกาศมา 1027 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเทสโก้ ท่าบ่อ (หนองคาย)

- หนองคาย Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/08/2020

ประกาศมา 1027 วันแล้ว

eXta Plus (CP ALL) รับสมัคร เภสัชกรร้านยาและ ผู้สนใจธุรกิจ

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/08/2020

ประกาศมา 1027 วันแล้ว

เภสัชกร (ประจำสาขาธนบุรี) เเอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/08/2020

ประกาศมา 1030 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร(มีใบประกอบ) ร้านขายยาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/08/2020

ประกาศมา 1031 วันแล้ว

ร้านยากรุงเทพเปิดรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกรจำนวนมาก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/08/2020

ประกาศมา 1031 วันแล้ว

รับเภสัช(มีใบ) ภูเก็ต

- ภูเก็ต Full-time
฿ 50000 - 65000

อัพเดทเมื่อ 06/08/2020

ประกาศมา 1031 วันแล้ว

เปิดรับสมัครเภสัชกร ประจำร้านยา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1032 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full timeร้านยาติด MRT สุทธิสาร เดินทางสะดวก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1032 วันแล้ว

รับสมัครเภสัช F/T ทำงานที่ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1032 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร(มีใบประกอบ) ร้านขายยาสุราษฎร์ธานี ด่วน!!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/08/2020

ประกาศมา 1032 วันแล้ว

Pharmacist / Japanese Health & Drug Store near MRT Petchburi

- กรุงเทพ Full-time
฿ 40000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2020

ประกาศมา 1033 วันแล้ว

ร้านยาดรักพลัส ปลวกแดง ระยอง รับสมัคร เภสัชกร FT 1 ตำแหน่ง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2020

ประกาศมา 1034 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full timeร้านยาติด MRT สุทธิสาร เดินทางสะดวก

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2020

ประกาศมา 1034 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT Mobile จังหวัดลำพูนด่วนค่ะ

- ลำพูน Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/08/2020

ประกาศมา 1034 วันแล้ว

Pharmacist Support (เภสัชกร) ** สัมภาษณ์รู้ผลทันที ** หยุด 6 วัน/เดือน

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1038 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1038 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำร้าน และ ผู้จัดการร้านยา เทสโก้ โลตัส

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1038 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

ประกาศมา 1038 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเทสโก้ นวนคร

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/07/2020

ประกาศมา 1039 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขารพ.สุราษฎร์ธานีด่วน!!

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/07/2020

ประกาศมา 1039 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร FULL TIME ร้านยา อ.ปลวกแดง จ. ระยอง

- ระยอง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1041 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านขายยา หน้าวิลล่า3 ภูเก็ต

- ภูเก็ต Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1041 วันแล้ว

เภสัชกร Full-Time

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1041 วันแล้ว

เภสัชกรผู้จัดการร้านยา/Pharmacy Drug Store Manager

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1041 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/07/2020

ประกาศมา 1041 วันแล้ว

รับสมัครงานเภสัชกรร้านขายยา full time สมุทรปราการ ด่วน

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/07/2020

ประกาศมา 1044 วันแล้ว

Sales Representative (Rapid Test,POCT) บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/07/2020

ประกาศมา 1045 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 23/07/2020

ประกาศมา 1045 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา full time 1 ตำแหน่ง สุราษฎร์ธานี

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1046 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full Time สุทธิสาร กทม

- กระบี่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1046 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกรประจำร้าน ด่วน ร้านยา รักษ์คุณ

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1046 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรผู้จัดการร้านยา FT ประจำตึก The PARQ

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1046 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร พาร์ทไทม์ หรือ ฟูลไทม์ ร้านยา สัตหีบ กม.10

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1046 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full time 1 ตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบ

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1046 วันแล้ว

ขอนแก่น รับสมัครเภสัช Part time วันเสาร์หรืออาทิตย์

- ขอนแก่น Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

ประกาศมา 1046 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/07/2020

ประกาศมา 1050 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 16/07/2020

ประกาศมา 1052 วันแล้ว

Pharmacist Support (เภสัชกร) ** สัมภาษณ์รู้ผลทันที ** หยุด 6 วัน/เดือน

- สระแก้ว Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/07/2020

ประกาศมา 1052 วันแล้ว

รับสมัครผู้ช่วยเภสัชpart-time ร้านยาโซนนิมมาน จ.เชียงใหม่ค่ะ

- เชียงใหม่ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/07/2020

ประกาศมา 1052 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/07/2020

ประกาศมา 1053 วันแล้ว

ร้านขายยาโลตัส สาขา ซีคอนและ บางนา รับสมัครเภสัช FT ด่วน

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/07/2020

ประกาศมา 1055 วันแล้ว

ขอนแก่น รับสมัครเภสัชกร PART TIME 25-28 ก.ค. 63

- ขอนแก่น Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/07/2020

ประกาศมา 1055 วันแล้ว

ร้านยา P&F เปิดรับสาขาเซ็นทรัลบางนา, ปทุมธานี, ระยอง

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

ประกาศมา 1058 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา ไอเเคร์ เฮลท์ จำกัด สาขาเอกมัย

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

ประกาศมา 1058 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา 57 Pharma

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

ประกาศมา 1058 วันแล้ว

เภสัชกรประจำร้าน หยูกยาเภสัช 1

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

ประกาศมา 1058 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา Pure(สาขาหัวหิน)

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

ประกาศมา 1058 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Full time ร้านยา จ.ตรัง

- ตรัง Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

ประกาศมา 1058 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา

- ปทุมธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

ประกาศมา 1058 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/07/2020

ประกาศมา 1053 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร FULL TIME/PART TIME ร้านยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

- ขอนแก่น Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/07/2020

ประกาศมา 1059 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 09/07/2020

ประกาศมา 1059 วันแล้ว

เภสัชกร Full time / part time บริษัท ยูแคร์ จำกัด

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2020

ประกาศมา 1060 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ 25000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2020

ประกาศมา 1060 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร full time ประจำร้านยา อ.เมือง จ.น่าน

- น่าน Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2020

ประกาศมา 1061 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Part-time อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2020

ประกาศมา 1061 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร ภูเก็ต 17-21น. 15,000-24,000 บาท

- ภูเก็ต Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2020

ประกาศมา 1061 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขาเมเจอร์ ฮอลลีวูด แจ้งวัฒนะ ด่วน!!!

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2020

ประกาศมา 1061 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขารพ.สุราษฎร์ธานีด่วน!!

- สุราษฎร์ธานี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2020

ประกาศมา 1061 วันแล้ว

บริษัท สถานียา จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับสมัคร เภสัชกร

- นครราชสีมา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2020

ประกาศมา 1062 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัช part time สาขาเซนทรัลรัตนาธเบศ บริษัท NA15 จำกัด

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2020

ประกาศมา 1062 วันแล้ว

รับเภสัชกรด่วน ร้านยาบ้านยาอารีย์

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2020

ประกาศมา 1062 วันแล้ว

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด รับสมัครเภสัชกร FT

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2020

ประกาศมา 1062 วันแล้ว

ร้านยา จ.ระยอง อ.เมือง

- ระยอง Full-time
฿ 40000 - 40000

อัพเดทเมื่อ 04/07/2020

ประกาศมา 1064 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 04/07/2020

ประกาศมา 1064 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/07/2020

ประกาศมา 1065 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/07/2020

ประกาศมา 1065 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/07/2020

ประกาศมา 1065 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขา Porto chino ด่วน!!!

- สมุทรสาคร Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/07/2020

ประกาศมา 1066 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 01/07/2020

ประกาศมา 1067 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 01/07/2020

ประกาศมา 1067 วันแล้ว

เภสัชกรประจำร้าน หยูกยาเภสัช 1

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2020

ประกาศมา 1067 วันแล้ว

FASCINO รับสมัครเภสัชกรประจำสาขา

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2020

ประกาศมา 1067 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรFULLTIMEประจำร้านขายยาอ.เวียงป่าเป้า เชียงราย

- เชียงราย Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/11/2020

ประกาศมา 921 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 30/06/2020

ประกาศมา 1068 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร (part time) ร้านยา TescoLotus สาขาสมุทรสงคราม (แม่กลอง)

- สมุทรสงคราม Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/06/2020

ประกาศมา 1068 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร part time ทั้งตอนเย็นและเต็มวัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

- หนองบัวลำภู Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/06/2020

ประกาศมา 1068 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Part time อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/06/2020

ประกาศมา 1068 วันแล้ว

เภสัชกรร้านยา (Watsons)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2020

ประกาศมา 1069 วันแล้ว

หมอยาพลาซ่า นครราชสีมา

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2020

ประกาศมา 1069 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา ดี-เชน (เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2020

ประกาศมา 1069 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา ดี-เชน (Maxvalu สุขุมวิท71)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2020

ประกาศมา 1069 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร จ.สงขลา FT/PT

- สงขลา Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2020

ประกาศมา 1069 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

ประกาศมา 1072 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา Health-up(สาขา Tops Homework ราชพฤกษ์ นนทบุรี)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

ประกาศมา 1072 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา Health-up(Lotus ซีคอนสแควร์ กทม)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

ประกาศมา 1072 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา Health-up(สาขา Big C ลาดพร้าว กทม.)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

ประกาศมา 1072 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา Health-up(สาขา SS อุดมสุข กทม.)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

ประกาศมา 1072 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรFT 2 ตำแหน่ง รายได้ 55,xxx++ (mobileมีรถให้)

- นครราชสีมา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

ประกาศมา 1072 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยา Fascino

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

ประกาศมา 1072 วันแล้ว

Watsons สาขาบิ๊กซี สุโขทัย รับสมัครเภสัชกร Part Time ด่วน

- สุโขทัย Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/06/2020

ประกาศมา 1073 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 24/06/2020

ประกาศมา 1074 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำสาขา Lotus แม่สอด

- ตาก Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/06/2020

ประกาศมา 1075 วันแล้ว

เภสัชกร (Part Time) ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ บางกะปิ

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2020

ประกาศมา 1076 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/06/2020

ประกาศมา 1076 วันแล้ว

ร้านยาหนึ่ง รับสมัครผู้จัดการสาขา ด่วน!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2020

ประกาศมา 1076 วันแล้ว

เภสัชกร ปากน้ำ สมุทรปราการ

- สมุทรปราการ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/06/2020

ประกาศมา 1079 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 19/06/2020

ประกาศมา 1079 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร full-time ร้านยาแถว ประชาอุทิศ ทุ่งุคร

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/06/2020

ประกาศมา 1079 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร FT สาขา Space@304 ด่วน

- ปราจีนบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/06/2020

ประกาศมา 1079 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร Full time สาขาซีเค พลาซ่า ระยอง ด่วนค่ะ

- ระยอง Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/06/2020

ประกาศมา 1079 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/06/2020

ประกาศมา 1080 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/06/2020

ประกาศมา 1080 วันแล้ว

เภสัชกร จ.สุราษฎร์ธานี

- สุราษฎร์ธานี Full-time
฿ 45000

อัพเดทเมื่อ 18/06/2020

ประกาศมา 1080 วันแล้ว

เภสัชกร ประจำร้านขายยา

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/06/2020

ประกาศมา 1080 วันแล้ว

เภสัชกร

- สงขลา Full-time
฿ 35000

อัพเดทเมื่อ 18/06/2020

ประกาศมา 1080 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/06/2020

ประกาศมา 1080 วันแล้ว

รับสมครงานร้านยา จ. มุกดาหาร/ยโสธร

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/06/2020

ประกาศมา 1081 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร part time ร้านยาระยอง !!

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/06/2020

ประกาศมา 1081 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/06/2020

ประกาศมา 1081 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 17/06/2020

ประกาศมา 1081 วันแล้ว

รับสมัคร Part time ร้านยาโลตัส สาขากุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2020

ประกาศมา 1082 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 16/06/2020

ประกาศมา 1082 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร part time แถวประชาอุทิศ ทุ่งครุ

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2020

ประกาศมา 1082 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

P&F Smoothlife รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

เภสัชกร ร้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราช

- นครศรีธรรมราช Full-time
฿ 40000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

เภสัชกร ดี-เชน

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

เภสัชกร

- Full-time
฿ 40000

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา FT ร้านยาเปิดใหม่!!

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร ชาย / หญิง Full time ด่วน!!

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/06/2020

ประกาศมา 1083 วันแล้ว

เภสัชกร บริษัท เมด แคร์ ดี-เชน จำกัด

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/06/2020

ประกาศมา 1086 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 12/06/2020

ประกาศมา 1086 วันแล้ว

เภสัชกร ศูนย์ยาฟาร์ม่า สมายล์ อุตรดิษถ์

- อุตรดิตถ์ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/06/2020

ประกาศมา 1087 วันแล้ว

เภสัชกร Central & Matsumoto KiYoshi

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/06/2020

ประกาศมา 1087 วันแล้ว

รับสมัคร เภสัชกร Full time,Part time (มีใบประกอบวิชาชีพ) 1 อัตรา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/06/2020

ประกาศมา 1088 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง จ.สงขลา

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/06/2020

ประกาศมา 1088 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- สงขลา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/06/2020

ประกาศมา 1088 วันแล้ว

เภสัชกรแผนไทยประจำสาขาคิวเฮิร์บ (เขตรัตนาธิเบศร์)

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/06/2020

ประกาศมา 1088 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 10/06/2020

ประกาศมา 1088 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรร้านยาภูเก็ต​ เริ่มงาน​ 1​ กค​ 63

- ภูเก็ต Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/06/2020

ประกาศมา 1088 วันแล้ว

ร้านยา ดี-เชน รับสมัครเภสัชกร Fulltime หลายอัตรา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/06/2020

ประกาศมา 1089 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 08/06/2020

ประกาศมา 1090 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยามาบตาพุด ระยอง

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/06/2020

ประกาศมา 1090 วันแล้ว

เภสัชกรประจำสาขา อรัญประเทศ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด

- สระแก้ว Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/06/2020

ประกาศมา 1095 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 03/06/2020

ประกาศมา 1095 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/06/2020

ประกาศมา 1096 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/06/2020

ประกาศมา 1096 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 02/06/2020

ประกาศมา 1096 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 01/06/2020

ประกาศมา 1097 วันแล้ว

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/05/2020

ประกาศมา 1100 วันแล้ว

เภสัชกร (เฉพาะมีใบประกอบเท่านั้น)

- Full-time
฿ 30000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/05/2020

ประกาศมา 1100 วันแล้ว

Pharmacist Support (เภสัชกร) ** สัมภาษณ์รู้ผลทันที ** หยุด 6 วัน/เดือน ขอนแก่น

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/05/2020

ประกาศมา 1100 วันแล้ว

เภสัชกร Full Time (ประจำร้านยากรุงเทพ เภสัช สาขา2)

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/05/2020

ประกาศมา 1100 วันแล้ว

เภสัชกร ( Pharmacist ) สาขาเพชรบุรี

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/05/2020

ประกาศมา 1100 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/05/2020

ประกาศมา 1102 วันแล้ว

Watsons รับสมัครเภสัชกร Full time สาขาในจังหวัดชลบุรีด่วน!!

- ชลบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2020

ประกาศมา 1102 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 27/05/2020

ประกาศมา 1102 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 26/05/2020

ประกาศมา 1103 วันแล้ว

ร้านยา Health UP รับเภสัชกร FT & PT หลายอัตรา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/05/2020

ประกาศมา 1103 วันแล้ว

รับสมัครเภสัช FT จ.นครศรีธรรมราช

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/05/2020

ประกาศมา 1103 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกร Full Time 2 ตำแหน่ง จ.ขอนแก่น

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2020

ประกาศมา 1104 วันแล้ว

เภสัชกร Full time / part time [บริษัท ยูแคร์ จำกัด]

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2020

ประกาศมา 1104 วันแล้ว

เภสัชกรผู้จัดการร้านยา/Pharmacy Drug Store Manager [แพทย์ไทย 88 จำกัด]

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2020

ประกาศมา 1104 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 25/05/2020

ประกาศมา 1104 วันแล้ว

เภสัชกรประจำ Homework ราชพฤกษ์ [ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด]

นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

ประกาศมา 1107 วันแล้ว

เภสัชกร Part-time ประจำสาขาโรบินสัน ศรีราชา [บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด]

- ชลบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

ประกาศมา 1107 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

ประกาศมา 1107 วันแล้ว

เภสัชกรจ่ายยาที่ร้านยา/Pharmacist [แพทย์ไทย 88 จำกัด]

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

ประกาศมา 1107 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

ประกาศมา 1107 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

ประกาศมา 1107 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/05/2020

ประกาศมา 1108 วันแล้ว

เภสัชกร att u park บางพลี/กิ่งแก้ว

- สมุทรปราการ Full-time
฿ 35000

อัพเดทเมื่อ 21/05/2020

ประกาศมา 1108 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 21/05/2020

ประกาศมา 1108 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/05/2020

ประกาศมา 1109 วันแล้ว

รับสมัครเภสัชกรพาร์ทไทม์ ร้านยาก้านณรงค์ ท่ามะกา กาญจนบุรี

- กาญจนบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/05/2020

ประกาศมา 1109 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 20/05/2020

ประกาศมา 1109 วันแล้ว

เภสัชกร Full-Time Pharmacist

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/05/2020

ประกาศมา 1110 วันแล้ว

เภสัชกรประจำฝ่ายประกันคุณภาพ [ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด]

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/05/2020

ประกาศมา 1110 วันแล้ว

เภสัชกร Full-Time [บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)]

- Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/05/2020

ประกาศมา 1111 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 18/05/2020

ประกาศมา 1111 วันแล้ว

ร้านยาไอแคร์ รับสมัครเภสัชกร Full Time หลายสาขา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/05/2020

ประกาศมา 1111 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

Watsons โซนรังสิต รับสมัครเภสัชกร Part time จำนวนมาก!!

- กรุงเทพ Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

Pharmacist and store manager เภสัชกร

- กรุงเทพ Part-time
฿ 40000 - 60000

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

ด่วนค่ะ!! รับสมัครเภสัชกรประจำร้านขายยา ชายหาดจอมเทียนพัทยา

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

ร้านขายยา Healthmateรับสมัครเภสัชกร Part Time (แถว ม.รังสิต)

- กรุงเทพ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

++บริษัท ท็อปทรู รับสมัคร ภก.เพิ่ม 1 ตำแหน่งอายุไม่เกิน 35ปี

- กรุงเทพ Full-time
฿ 40000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

เทสโก้ โลตัส

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

เภสัชกรประจำสำนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.

- กรุงเทพ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 14/05/2020

ประกาศมา 1115 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 05/05/2020

ประกาศมา 1124 วันแล้ว

อัพเดทเมื่อ 15/06/2021

ประกาศมา 718 วันแล้ว