ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

รับสมัครเภสัชกร ประจำร้านคัดสรรปันยา จ.เชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ 40000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

อัพเดทเมื่อ 01/12/2023

อัพเดทเมื่อ 13/11/2023

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

อัพเดทเมื่อ 05/10/2023

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เชียงใหม่ Full-time และ Part-time
฿ 30000 - 40000

อัพเดทเมื่อ 02/10/2023

เภสัชกรประจำสาขา เมญ่า จ.เชียงใหม่

ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/09/2023

เภสัชกร ร้านคัดสรรปันยา

- เชียงใหม่ Full-time
฿ 40000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/09/2023

เภสัชกร บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/08/2023

เภสัชกร

GoodLuck Drug Store เชียงใหม่ Full-time และ Part-time
฿ 30000 - 50000

อัพเดทเมื่อ 19/08/2023

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

QC Supervisor หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

หัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์ ประจำรพ.กรุงเทพเชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2023

เภสัชกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D Pharmacist ประจำการเชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/06/2023

อัพเดทเมื่อ 21/06/2023

หัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2023

อัพเดทเมื่อ 04/05/2023

อัพเดทเมื่อ 03/05/2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Officer) - เชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

อัพเดทเมื่อ 08/04/2023

รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ รับสมัครเภสัชกร Full time หลายอัตรา

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/02/2023

อัพเดทเมื่อ 15/02/2023

อัพเดทเมื่อ 12/02/2023

อัพเดทเมื่อ 18/01/2023

เภสัชกร

GoodLuck Drug Store เชียงใหม่ Full-time และ Part-time
฿ 30000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 07/01/2023

อัพเดทเมื่อ 27/12/2022

รับสมัคร เภสัชกร full time และ part time

ร้านยาแม่ริม เชียงใหม่ Full-time และ Part-time
฿ 35000 - 40000

อัพเดทเมื่อ 20/08/2022

เภสัชกร Full time/ Part time

ร้านยาเชียงใหม่ Drugstore.CNX เชียงใหม่ Full-time และ Part-time
฿ 25000 - 35000

อัพเดทเมื่อ 17/07/2022

อัพเดทเมื่อ 29/01/2022

เภสัชกร

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/08/2021

รับสมัครเภสัชกรร้านขายยา จังหวัด เชียงใหม่ (ฟาร์ม่าช้อยซ์)

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/08/2021

Research Assistant/ผู้ช่วยนักวิจัย Atlanta Medicare

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/07/2021

อัพเดทเมื่อ 12/02/2021

อัพเดทเมื่อ 22/09/2020

QA Manager (Pharmacist) /ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (เภสัชกร)

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/09/2020

ร้านศักดิ์ศรีเภสัช อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครเภสัชกร part time

- เชียงใหม่ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/09/2020

อัพเดทเมื่อ 03/09/2020

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จำกัด - เชียงใหม่

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/08/2020

รับสมัครผู้ช่วยเภสัชpart-time ร้านยาโซนนิมมาน จ.เชียงใหม่ค่ะ

- เชียงใหม่ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/07/2020

QA Manager (Pharmacist) /ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (เภสัชกร) Atlanta Medicare Co., Ltd.

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/07/2020

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/06/2020

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จำกัด

- เชียงใหม่ Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2020