ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล พระนครศรีอยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ 60000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/07/2024

ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล พระนครศรีอยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/06/2024

QC Pharmacist

OLIC ( THAILAND ) Limited พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ 26500 - 40000

อัพเดทเมื่อ 13/06/2024

R&D Pharmacist

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/06/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล จ.พระนครศรีอยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ 60000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 31/05/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ 50000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/05/2024

เภสัชกร

โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล พระนครศรีอยุธยา Full-time และ Part-time
฿ 50000 - 60000

อัพเดทเมื่อ 17/04/2024

อัพเดทเมื่อ 08/04/2024

เภสัชกร ประจำ โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล อยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/03/2024

เภสัชกร ประโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล จ.พระนครศรีอยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2024

เภสัชกร ประจำ บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ (อยุธยา)

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/02/2024

อัพเดทเมื่อ 12/02/2024

เภสัขกร โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล จ.พระนครศรีอยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/01/2024

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

เภสัชกร

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time และ Part-time
฿ 30000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 17/04/2024

นักเภสัชกร

โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล พระนครศรีอยุธยา Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/06/2023

เภสัชกร บริษัท เวลเนส ฮอสปิตอล จำกัด พระนครศรีอยุธยา (บางไทร)

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/05/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชันแนล

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/05/2023

Regulatory Affairs Pharmacist BioNet-Asia Co., Ltd. พระโขนง

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

QA Pharmacist (Technical) OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

QC Pharmacist OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

เภสัชกร 2 อัตรา บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2023

เภสัชกร

รพ.ศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ 30000 - 35000

อัพเดทเมื่อ 25/10/2022

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายผลิต

Advance Pharmaceutical manufacturing Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/10/2022

โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครเภสัชกร full-time 2 อัตรา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2024

เภสัชกร บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2021

โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา อยุธยา เปิดรับสมัคร เภสัชกร Full time 1 อัตรา

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2021

เภสัชกรรมไทย (ประจำโรงงานไทรน้อย) นนทบุรี (ปากเกร็ด)

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2021

อัพเดทเมื่อ 06/04/2021

เภสัชกร บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2021

อัพเดทเมื่อ 19/03/2021

อัพเดทเมื่อ 18/03/2021

Quality Assurance Pharmacist (QA-Technical) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/03/2024

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

เภสัชกรประจำร้าน หยูกยาเภสัช 1

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2020

QA-Technical Pharmacist (Change Control Systems)

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2020

เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียน [บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด]

PharmJob พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2024