ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

เภสัชกร

โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล พระนครศรีอยุธยา Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/05/2023

เภสัชกร บริษัท เวลเนส ฮอสปิตอล จำกัด พระนครศรีอยุธยา (บางไทร)

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/05/2023

Production Pharmacist

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/05/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชันแนล

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/05/2023

Regulatory Affairs Pharmacist BioNet-Asia Co., Ltd. พระโขนง

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

QA Pharmacist (Technical) OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

QC Pharmacist OLIC (Thailand) Limited อยุธยา

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

อัพเดทเมื่อ 22/04/2023

เภสัชกร 2 อัตรา บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2023

เภสัชกร

รพ.ศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ 30000 - 35000

อัพเดทเมื่อ 25/10/2022

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายผลิต

Advance Pharmaceutical manufacturing Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/10/2022

โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครเภสัชกร full-time 2 อัตราค่ะ

- พระนครศรีอยุธยา Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/09/2021

เภสัชกร บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2021

โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา อยุธยา เปิดรับสมัคร เภสัชกร Full time 1 อัตรา

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/07/2021

เภสัชกรรมไทย (ประจำโรงงานไทรน้อย) นนทบุรี (ปากเกร็ด)

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/07/2021

อัพเดทเมื่อ 06/04/2021

เภสัชกร บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2021

อัพเดทเมื่อ 19/03/2021

อัพเดทเมื่อ 18/03/2021

Quality Assurance Pharmacist (QA-Technical) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/03/2021

อัพเดทเมื่อ 30/07/2020

เภสัชกรประจำร้าน หยูกยาเภสัช 1

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/07/2020

QA-Technical Pharmacist (Change Control Systems)

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2020

เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียน [บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด]

- พระนครศรีอยุธยา Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020