ผลการค้นหา ทั้งหมด ตำแหน่ง

เภสัชกร Part-time โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/07/2024

อัพเดทเมื่อ 09/07/2024

รับสมัครเภสัชกร ตำแหน่ง FT แบบ Mobile วิ่งสาขา ประจำร้านยาศศิกุลเภสัช นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/06/2024

เภสัชกร ประจำร้านยา เมืองทองธานี นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 55000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/06/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ QC และ เภสัชกรทะเบียนยา ประจำบริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/06/2024

RA Pharmacist (เภสัชแผนไทยขึ้นทะเบียนยา)

บริษัท บุญส่งโอสถ จำกัด นนทบุรี Full-time
฿ 20000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/05/2024

เภสัชกร ประจำร้านยา บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 45000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/05/2024

หัวหน้าแผนกเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/05/2024

ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำ GP Pharma (ร้านยาจีพี ฟาร์มา) นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 17000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/05/2024

เภสัชกร fulltime

klanyaduangthong นนทบุรี Full-time
฿ 50000 - 55000

อัพเดทเมื่อ 25/06/2024

เภสัชกร (ด้าน RA) ประจำบริษัท บอน-ซอง จำกัด ปากเกร็ด นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 55000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/04/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/04/2024

อัพเดทเมื่อ 11/04/2024

เภสัชกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยาอินไทย

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/03/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (QC) บริษัท ยาอินไทย

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/03/2024

เภสัชกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำบริษัท ยาอินไทย นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/03/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2024

เภสชกร ประจำศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/03/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ ประจำบริษัท บูรพาโอสถ (ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/03/2024

เภสัชกร ร้านยา Medi house สาขา บางใหญ่ นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/03/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/03/2024

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ (นนทบุรี)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/02/2024

เภสัชกร ประจำร้านขายยา Makro เมืองทองธานี นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/02/2024

เภสัชกร ประจำ โรงพยาบาลนนทเวช อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/02/2024

เภสัชกร ประจำศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ(นนทบุรี)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 02/05/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (QC) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/02/2024

Pharmacist Project Manager บริษัท ซีพี ออลล์

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/01/2024

รับสมัครเภสัช PT.ร้านยา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ชั่วโมงละ 160 บ.

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/01/2024

เภสัชกร ร้านยาบ้านยาดวงแก้ว (นนทบุรี)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 50000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/01/2024

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช (นนทบุรี)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/01/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (QC) บริษัท ยาอินไทย

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/01/2024

อัพเดทเมื่อ 15/01/2024

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช ( นนทบุรี )

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/01/2024

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท ฟีฮาแล๊บ

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/01/2024

เภสัชกรร้านยา Spazemed (ระยอง)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 30000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 15/01/2024

เภสัชกรฝ่ายผลิต นนทบุรี(ไทรน้อย) บริษัท ฟีฮาแล็บ

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/01/2024

อัพเดทเมื่อ 08/01/2024

อัพเดทเมื่อ 08/01/2024

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/01/2024

เภสัชกรโมบาย บริษัท เฮลท์ลีด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/01/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท ยาอินไทย

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/01/2024

เภสัชกร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี(บางใหญ่)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/01/2024

อัพเดทเมื่อ 05/01/2024

เภสัชกร (รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/01/2024

อัพเดทเมื่อ 25/12/2023

เภสัชกร Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/12/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/12/2023

ผู้จัดการผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/12/2023

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/12/2023

อัพเดทเมื่อ 15/12/2023

รับเภสัชกร ร้านขายยาฟาร์เทค งามวงศ์วาน

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/12/2023

รับสมัครเภสัชกร Part-Time บริษัท ฮีลลิ่ง พลัส จำกัด

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/12/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/11/2023

เภสัชกร Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/11/2023

เภสัชกร ร้านขายยา กู้ด เวลล์ ฟาร์มาซี (Good Well Pharmacy)

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/11/2023

เภสัชกร ร้านยา Medi House Pharmacy

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/11/2023

เภสัชกร ร้านยา Medi House Pharmacy

PharmJob นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

เภสัชกรร้านยา part-time 160 บาท/ชม

ร้านยา มุมยาเภสัชกร นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/11/2023

เภสัชกร Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/10/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/10/2023

ผจก. ผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลเลอลักษณ์

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/10/2023

ผู้ช่วยเภสัชกรร้านขายยา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

อัพเดทเมื่อ 02/10/2023

อัพเดทเมื่อ 28/09/2023

Pharmacist Project Manager

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/09/2023

เภสัชกร ประจำร้านยา Tops Care สาขา แจ้งวัฒนะ รามอินทรา

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/09/2023

อัพเดทเมื่อ 15/09/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/08/2023

อัพเดทเมื่อ 24/08/2023

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

เจ้าหน้าที่จดและต่อทะเบียน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/08/2023

อัพเดทเมื่อ 18/08/2023

พนักงานขายประจำร้านยา

บริษัท ยูฟาร์เมด จำกัด | UPHARMED CO., LTD. นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ 10000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ (RA)

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/08/2023

เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/08/2023

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

เภสัชกร Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

เภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี) Full Time & Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม (ผู้ช่วยเภสัชกร) โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

เจ้าหน้าที่เดินยา โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/08/2023

เภสัชกร

บริ ทรัพยมัย 9 จำกัด นนทบุรี Full-time
฿ 30000 - 45000

อัพเดทเมื่อ 03/08/2023

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านขายยา MaxValu ราชพฤกษ์

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 12/07/2023

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/07/2023

เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2023

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2023

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/06/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลชลลดา

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 30000 - 33000

อัพเดทเมื่อ 28/06/2023

อัพเดทเมื่อ 27/06/2023

อัพเดทเมื่อ 27/06/2023

อัพเดทเมื่อ 26/06/2023

เภสัชกรรม บริษัท บอน - ซอง จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2023

เจ้าหน้าที่เดินยา โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2023

เภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี) Full Time & Part Time โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2023

เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม (ผู้ช่วยเภสัชกร) โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2023

อัพเดทเมื่อ 15/06/2023

อัพเดทเมื่อ 15/06/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลชลลดา

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 30000 - 33000

อัพเดทเมื่อ 06/06/2023

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/06/2023

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/06/2023

อัพเดทเมื่อ 02/06/2023

เภสัชกร (Full Time)

โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น จำกัด นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2023

เภสัชกรผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/05/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลชลลดา

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ 30000 - 35000

อัพเดทเมื่อ 16/05/2023

รับสมัครเภสัชกร Part-time ร้านยา P&F สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/05/2023

อัพเดทเมื่อ 10/05/2023

รับเภสัชพาทไทม์ ร้านยาฟาร์เทคสาขาบางกรวย

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/05/2023

อัพเดทเมื่อ 28/04/2023

รับสมัครเภสัชกร ร้านยา medi house แบบ Full time สาขา บางใหญ่ นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/04/2023

ด่วน!!! เภสัชกร (Part-Time) ร้านขายยารวมยาพระราม 5 ในตลาดพระราม 5

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

เภสัชกรรม โรงพยาบาลเกษมราชฎร์ รัตนาธิเบศร์

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/04/2023

อัพเดทเมื่อ 04/04/2023

Senior Manager - Scientific & Regulatory Affairs (RA-Pharmacist) Based in Nonthaburi

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 01/04/2023

เภสัชกร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/03/2023

อัพเดทเมื่อ 24/03/2023

อัพเดทเมื่อ 23/03/2023

อัพเดทเมื่อ 21/03/2023

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2023

เภสัชกรพาร์ทไทม์ร้านยา (part time pharmacist)

ร้านยา มุมยาเภสัชกร นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

เภสัชกรเตรียมยาปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/03/2023

เภสัชกร

โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/03/2023

Pharmacist Project Manager

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/03/2023

เภสัชกรร้านยา Spazemed (นนทบุรี)

M-Wave Marketing Co.,Ltd นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ 35000 - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/03/2023

อัพเดทเมื่อ 28/02/2023

รับสมัครเภสัช PT.ร้านยา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ชั่วโมงละ 160 บ.

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/01/2024

รับเภสัชกรร้านยา Part time ทำทุกวันศุกร์ ใกล้ รพ.บางใหญ่

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/04/2024

รับสมัครเภสัชกร ร้านยา medi house แบบ Full time สาขา บางใหญ่ นนทบุรี

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/04/2024

บมจ.CP ALL>> Pharmacist (OFFICE eXta) : Pharmacy Training Specialist

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/04/2024

บมจ.CP ALL>> Pharmacist (OFFICE eXta) : Pharmacy Specialist

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/04/2024

โรงพยาบาลนนทเวช รับเภสัช part time ประจำคลินิก ARI ด่วน

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/04/2024

Regulatory Affairs (Pharmacist) Based in Nonthaburi

Mega Lifesciences Public Company Limited นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/12/2022

Senior Manager - Scientific & Regulatory Affairs (RA-Pharmacist)

Mega Lifesciences Public Company Limited นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 29/06/2022

เภสัชกร บริษัท บอน - ซอง จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/01/2022

อัพเดทเมื่อ 16/12/2021

เภสัชกรยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/11/2021

Product Specaliis (เภสัชกร) บริษัท บอน - ซอง จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/10/2021

เภสัชกร ประจำร้านขายยา สงวนทัศน์ ดีเวลลอปเมนท์

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/10/2021

รับสมัครเภสัชกร ร้านยา medi house full/Part time บางใหญ่

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2021

อัพเดทเมื่อ 05/10/2021

รับสมัครเภสัชกร ร้านยา medi house full time บางบัวทอง

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/09/2021

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 08/09/2021

เภสัชกร ประจำร้านขายยา บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/08/2021

อัพเดทเมื่อ 23/07/2021

เจ้าหน้าที่ประสานผลิต บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/07/2021

รับสมัคร เภสัชกร(หญิง) สนับสนุนวิชาการการตลาด ไทยนครพัฒนา

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 16/06/2021

เภสัชกรแพทย์แผนไทย บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/06/2021

เภสัชกร full time 1 ตำแหน่ง และ part time หลายตำแหน่ง โซนนนทบุรี( สนามบินน้ำ)

PharmJob นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/06/2021

ผู้ช่วยเภสัชกร

หมอยา5 นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/01/2024

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/05/2021

เภสัชกรแผนกทะเบียนยา บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 30/04/2021

อัพเดทเมื่อ 28/04/2021

เภสัชกรฝ่ายผลิต บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/04/2021

รับสมัครเภสัชกร FT ประจำร้านยา Big C ไทรน้อย ด่วน

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/04/2021

เภสัชกรทะเบียนยา บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/04/2021

อัพเดทเมื่อ 22/03/2021

เภสัชกร (FULL TIME) ประจำสาขาใน LOTUS EXPRESS ซอยวัดลาดปลาดุก

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 15/02/2021

เภสัชกรยาแผนปัจจุบัน บริษัท ยาอินไทย จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 11/02/2021

เภสัชกร Full time

ร้านขายยา นนทบุรี Full-time
฿ 45000

อัพเดทเมื่อ 07/02/2021

รับสมัครเภสัชกร ประชานิเวศน์3 นนทบุรี(ติด กทม)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 04/01/2021

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 14/12/2020

อัพเดทเมื่อ 14/12/2020

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/11/2020

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/11/2020

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/11/2020

หัวหน้าแผนกเภสัชกร บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/11/2020

รับสมัครเภสัชกร full Time ปากเกร็ด นนทบุรี ด่วน!!

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/10/2020

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

เภสัชกรร้านยา (Full-Time & Part-Time Pharmacist) บี เบทเทอร์ ฟาร์ม

PharmJob นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 05/10/2020

เภสัชกร (ฝ่ายขาย และ Specialist) บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/09/2020

เภสัชกร โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/09/2020

เภสัชกรประจำโซน บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 09/09/2020

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน - ยาสมุนไพร และอาหารเสริม บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time และ Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/02/2024

Product Manager / Product Specialist (Pharmacist)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

Regulatory Affairs (Pharmacist) Based in Nonthaburi MegaLifesciences

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

เภสัชกร (สาขาอรัญประเทศ) บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 19/08/2020

BIS รับสมัครเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/01/2024

หัวหน้าหน่วยเตรียมยา โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 07/08/2020

BIS รับสมัครเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 25/01/2024

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเภสัชกร

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/07/2020

Production Supervisor บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 13/07/2020

Medico Marketing Pharmacist บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 10/07/2020

เภสัชกร (Part Time) รพ.นนทเวช

PharmJob นนทบุรี Part-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 06/07/2020

เภสัชกรสนับสนุนวิชาการทางการตลาด(Product Specialist) บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 26/06/2020

เภสัชกร

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 24/06/2020

เภสัชกร โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/06/2020

เภสัชกร (Full Time) โรงพยาบาลนนทเวช

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/06/2020

เภสัชกร [โรงพยาบาลนนทเวช]

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 03/06/2020

เภสัชกร [โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์]

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 27/05/2020

เภสัชกรวิจัยและพัฒนา [บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด]

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 20/03/2024

เภสัชกรวิจัยและพัฒนา R&D [บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด]

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 17/04/2024

เภสัชกรประจำ Homework ราชพฤกษ์ [ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด]

นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี) [บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด]

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 22/05/2020

เภสัชกรวิจัยและพัฒนา Pharmacist (Research and Development)

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 28/03/2024

Product specialist [บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด]

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 21/03/2024

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ [บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด]

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร - ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 18/05/2020

เภสัชกรแพทย์แผนไทย ประจำสาขา

PharmJob นนทบุรี Full-time
฿ ตามตกลง/ ตามโครงสร้างองค์กร

อัพเดทเมื่อ 23/02/2024