วิธีการรับมือเมื่อต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว !!

1.การตั้งสติ

สิ่งแรกที่เราต้องทำ คือ การตั้งสติและตั้งสมาธิให้มั่น เพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราควรตั้งสติแล้วค่อยมาคิดหาทางออกว่าทำยังไงต่อดี

2.เช็คสถานะทางการเงิน เพื่อวางแผนการเงิน / เงินประกันสัง/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเงินของเราสำคัญที่สุดเพราะต้องใช้จ่ายในแต่ละวันจากแต่ก่อนที่ทำงานทุกสิ้นเดือนจะได้รับเงินเดือน แต่เมื่อต้องออกจากงานกะทันหันเราต้องมีปัญหาในเรื่องเงินอย่างแน่อนอน อย่างน้อยถ้าเราได้รับเงินในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ยังช่วยให้เรารอดได้อีกหลายเดือนรวมถึงการมีเงินประกันสังคมถ้าเราทำเรื่องแจ้งเราก็จะเงินค่าชดเชยสำหรับการว่างงาน โดยกรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

(ref: https://lb.mol.go.th/en/unemployment)

3.รายละเอียดการได้รับเงินชดเชยจากบริษัท

เราสามารถศึกษาข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนจากบริษัทให้ดี เพราะการที่เราต้องออกจากงานอย่างกะทันหันจะมีค่าชดเชยจ่ายให้กับเราด้วย

  • ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือ 1 เดือน

  • ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 หรือ 3 เดือน

  • ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือ 6 เดือน

  • ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 240 วัน หรือ 8 เดือน

  • ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน

  •  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป: จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือประมาณ 13 เดือน

(ref : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/251562)

ซึ่งถ้าเราไม่รู้จักข้อกฎหมาย บริษัทอาจจะไม่จ่ายให้กับเราได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ

4. หางานใหม่

เมื่อเรายอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้ว ลำดับถัดไปการหางานใหม่สำคัญที่สุด มองในแง่บวก ให้ถือว่าได้ออกมาหาประสบการณ์ที่ทำงานใหม่ ตราบใดที่เราต้องใช้เงินก็อย่าเพิ่งท้อกันนะคะ 

ตัวอย่างงาน


ดังนั้น   ถึงจะตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ถ้าเราตั้งสติได้ ทุกอย่างที่เราเจอมันจะกลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมาก ๆ Pharmjob ขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนนะคะ : )