5 เทคนิคพัฒนาตัวเองสำหรับการทำงานไม่ตรงสาย

 

1.หาข้อมูล เรียนรู้สายงานเพิ่มเติม  

การที่เราจะพัฒนางานในสายงานที่เราไม่ถนัด อย่างแรก เราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อน อย่าเพิ่งท้อต่องานที่ได้ทำงาน เพราะทุกอย่างสามารถพัฒนาได้  โดยการที่เราเริ่มศึกษาหาข้อมูลของเนื้องานและลงเรียนคอร์สเรียนเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลกับหัวหน้างาน เพื่อน ๆ พี่ ๆ  ที่ทำงานร่วมกันกับเราได้ ทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ ขอแค่เราตั้งใจพร้อมที่จะเรียนรู้งานจริง ๆ 

2. เปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับสายงานของเราได้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ที่จะทำให้เราเติบโตในการทำงานในสายงานที่เราไม่ถนัด อย่างเช่น ออกไปเจอผู้คนใหม่ ๆ เข้ากลุ่มสังคมการทำงานจากแผนกอื่น ๆ ในบริษัท เพื่อผูกสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนชีวิตการทำงานใหม่ ๆ ที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับงานของตัวเองได้หรือรับฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเราเอง

3.เป็นผู้ตามที่ดี

ฝึกเป็นผู้ตามที่ดี คำโบราณกล่าวไว้ว่า “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด” เมื่อเป็นสายงานที่เราไม่ถนัดก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดี หัวหน้าสอนงานเราก็ต้องตั้งใจฟังเปิดรับข้อมูลงานที่หัวหน้าสอน ไม่อคติว่าเราเก่งกว่า เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง

4.เข้าร่วมกิจกรรม หา Connection ใหม่ ๆ 

หาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อพบปะผู้คนใหม่ ๆ อย่างเช่น งานจัดเลี้ยง งานประชุมสัมมนา ที่เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง เพราะการที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีประโยชน์ต่อเราในอนาคตข้างหน้าในสายงานนี้อย่างแน่นอน

5.ไม่ปฏิเสธงาน ให้ลองลงมือทำก่อน

ไม่ปฏิเสธงานที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่ขอให้เราช่วย อยากให้ลองทำดูก่อน ถ้าเราทำผิดพลาดเราก็จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไป

ตัวอย่างงาน 


สรุป

เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ 5 เทคนิคที่แอดมินนำมาฝากกัน เชื่อว่าเราจะพัฒนาในสายงานที่ไม่ตรงสายได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน  : )