หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนและควบคุมการผลิตยาและน้ำเกลือ

- กำหนดแผนงาน แจ้งแผนงาน ร่วมจัดสรรงานกับนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต และควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด

- ประเมินและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตตามวิธีการที่เหมาะสม กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด

- วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงลดการสูญเสีย - จัดทำและทบทวนเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา แผนการตรวจสอบความถูกต้องประจำปี

- ร่วมประเมินและพิจารณาแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต - จัดทำและทบทวนเอกสารมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure) - รับแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และข้อร้องเรียนจากลูกค้า

- ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

- ตรวจติดตามทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) - งานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : Full-time

จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ

เงินเดือน (บาท) : 35000 - 50000

วันหยุด : ตามตกลง

เวลาทำงาน : 08.00-17.00

เวลาทำงานอื่น : 20.00 - 05.00

คุณสมบัติ

  เพศ : ชาย หรือ หญิง

  อายุ(ปี) : 25-35

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  ประสบการณ์(ปี) : 2

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรี-โท ด้านเภสัชศาสตร์เท่านั้น มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยาในระดับหัวหน้างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO,GMP (ยา)และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความเข้าใจ และสามารถแนะนำให้พนักงานในฝ่ายและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP (ยา)
 5. ตรวจสอบและกำกับดูแล กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 6. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
 7. มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ

ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - โบนัสประจำปี - ค่าล่วงเวลา OT - ค่าอาหาร - ค่ากะกลางคืน - เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง) - ชุดฟอร์มพนักงาน - รถบัสรับ-ส่ง - เบี้ยขยันประจำเดือน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าใบประกอบวิชาชีพ (บางตำแหน่ง) - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตรเสียชีวิต - วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
 
 

วิธีการรับสมัครงาน

-ทางอีเมลล์

-บริษัทฯ

ข้อมูลบริษัท

 • ชื่อบริษัท : บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
 • ที่อยู่ : 557 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 • จังหวัด : กรุงเทพ
 • เบอร์โทรบริษัท : 02-510-0021
 • อีเมล : sirawit.ru@bdms.co.th
 • ประเภทธุรกิจ : บริษัทยา
 • เว็บไซต์ : www.anblab.com
 • Facebook : ไม่ระบุ
 • Line : ไม่ระบุ
 • Skype : ไม่ระบุ
 • เกี่ยวกับเรา :
 • ไม่ระบุ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • วันที่อัพเดท : 03/03/2023
 • ใกล้สถานี BTS : ไม่ระบุ
 • ใกล้สถานี MRT : ไม่ระบุ
 • การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ

ตำแหน่งงานอื่นๆ