หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุม พัฒนา และดำเนินการผลิต ATMPs และ Biopharmaceuticals เช่น Exosome ใน Platform ต่างๆ ภายในสถานที่ผลิตยา (Clean room class 100) ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP PIC/S และ International Guideline ต่างๆ
 • บริหารจัดการและดำเนินงาน ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เช่น ชุดเอกสาร Investigational New Drug (IND), ชุดเอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น
 • เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีระดับสากล เพื่อนำมาพัฒนาสายพานการผลิต ให้สามารถสร้างสรรค์การผลิตผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับยาชีววัตถุประเภท ATMPs/Biopharmaceuticals ด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : Full-time

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ

เงินเดือน (บาท) : 40000 - 60000

วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : เวลาทำงานพื้นฐาน ตามวันและเวลารา

เวลาทำงานอื่น : สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในว

คุณสมบัติ

  เพศ : ชาย หรือ หญิง

  อายุ(ปี) : ไม่ระบุ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  ประสบการณ์(ปี) : 1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • จบการศึกษาปริญญาตรี วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต และ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายผลิตภายใน Clean room สำหรับการผลิตยาประเภทยาฉีด ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีองค์ความรู้ด้าน GMP PIC/S อย่างแม่นยำ
 • มีศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น QMS และ E-Batch Records
 • มี Passion และกระหายในความสำเร็จ ในการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุสมัยใหม่
 • มี Growth Mindset ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่หลากหลาย
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความใส่ใจในรายละเอียดเชิงลึก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท สามารถทำงานแข่งกับเวลาได้

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนรวม 40,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • สามารถบรรจุเป็นพนักงานของสภากาชาดหรือคณะแพทย์ฯ ได้
 • มีสัญญาทำงานที่ศูนย์ฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถเลือกต่อสัญญา หรือย้ายไปเป็นผู้นำการทำงานในภาคเอกชนด้าน ATMPs/Biopharmaceuticals ได้

วิธีการรับสมัครงาน

 • ส่ง CV, Transcripts, พร้อมบทความแสดงแรงบันดาลใจและความเหมาะสมต่อการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้า A4 มาที่ E-mail: atmp.recruit@gmail.com โดยใช้หัวเรื่อง “สมัครงาน (ตำแหน่ง)” 
 • สามารถเริ่มงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบริษัท

 • ชื่อบริษัท : ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (EC-ATMPs)
 • ที่อยู่ : 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • จังหวัด : กรุงเทพ
 • เบอร์โทรบริษัท : 02 256 4000
 • อีเมล : atmp.recruit@gmail.com
 • ประเภทธุรกิจ : ราชการ/ภาครัฐ
 • เว็บไซต์ : ไม่ระบุ
 • Facebook : ไม่ระบุ
 • Line : ไม่ระบุ
 • Skype : ไม่ระบุ
 • เกี่ยวกับเรา :
 • ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs)
  แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่

  1. Cell Therapy Medicinal Product
  2. Gene Therapy Medicinal Product
  3. Tissue Engineered Product
  4. Combined ATMP Product

  ตัวอย่างเช่น

  Mesenchymal Stem/Stromal Cells (MSCs), Immune Cells, Somatic cells, iPS-derived cells, Cells edited by Plasmid DNA, Viral vectors, or CRISPR/Cas, Cell Sheets, Cell Spheroids, Organoids, 3D-printed products with live cells, Engineered Tissues, Engineered Organs


ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • วันที่อัพเดท : 08/05/2023
 • ใกล้สถานี BTS : ศาลาแดง
 • ใกล้สถานี MRT : สีลม
 • การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ

พิกัดสถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่งงานอื่นๆ