งานประชุมใหญ่ประจำปีชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2566

 

ที่มา :  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ , ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต