บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

โรงพยาบาล กรุงเทพ

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536

ประวัติโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536

 

ประกอบด้วยความ ร่วมมือระหว่างแพทย์ และกลุ่มนักธุรกิจ

 • คุณจตุพร สิหนาทกถากุล : ประธานกรรมการ
 • พลโทอนุชิต สินาดโยธารักษ์ : อดีตกรรมการ ผู้อำนวยการบริหาร
 • นายแพทย์ เจริญ มีนสุข : กรรมการผู้อำนวยการแพทย์

โดยเปิดบริการแผนก หลัก 6 แผนก ได้แก่

 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกสูติ-นรีเวช
 • แผนกตา-หู-คอ-จมูก
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกกุมารเวชกรรม
 • แผนกทันตกรรม

นอกจากนี้มีแผนกฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบำบัด แผนกวิเคราะห์โรค แผนก ผู้ป่วยในที่ชั้น 5, 6, 7 และ 8 ฝ่ายสนับสนุนบริการ ได้แก่ แผนกเวชระเบียน แผนกติดต่อสอบถาม แผนก โภชนาการ แผนกวิศวกรรม แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกเคหกรรม แผนกยานพาหนะ และในส่วนของ งานด้านสำนักงาน เช่น สำนักผู้อำนวยการบริหาร สำนักผู้อำนวยการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายทรัพยากร บุคคล ฯลฯ ด้านพื้นที่การให้บริการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้มีการปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่ การให้บริการ เพิ่มศักยภาพให้ครอบคลุมด้านการแพทย์ การพยาบาล และการบริการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ที่ผ่านมา โดย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ดังนี้

ปี 2544 เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการที่ชั้น L
ปี 2545 เปิดคลินิกแพทย์แผนจีน บริการที่ชั้น L
ปี 2546 โรงพยาบาลมีการบริการเพิ่มเติมได้แก่

 1. แผนกเด็กสุขภาพดี (Well-Baby Clinic) สำหรับเด็กตั้งแต่แรกคลอด สำหรับฉีดวัคซีน โดยแยกจากเด็กที่ มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป
 2. แผนกสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization)
 3. แผนกศัลยกรรมออโธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery Department) ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกกล้ามเนื้อที่มีปัญหา ต่อมามีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วย โรค กระดูกและข้อซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์กระดูกและข้อ” ในปี 2549

ปี 2547 เปิดศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ศูนย์ไตเทียม
ปี 2548 เปิดศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
ปี 2550 เปิดให้บริการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค
ปี 2551 – ปัจจุบัน

สินค้าและบริการ

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

สวัสดิการสำหรับบุคลากร

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบ IPD และ OPD
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุภาพประจำปี
 • ส่วนลดค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

 • ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล
 • ชื่อผู้ติดต่อ : วารุณี บุรีธาร
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 0939958335
 • ที่อยู่ : 345 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
 • จังหวัด : กรุงเทพ
 • พื้นที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
 • ใกล้ BTS : ไม่ระบุ
 • ใกล้ MRT : ไม่ระบุ
 • เบอร์โทรบริษัท : 023612727
 • แฟกซ์ : ไม่ระบุ
 • เว็บไซต์บริษัท : https://thainakarin.co.th/
 • Facebook : https://www.facebook.com/Recruit.Thainakarin
 • LINE ID : 0939958335
 • Twitter : ไม่ระบุ
 • Skype : ไม่ระบุ