เภสัชกรเงินเดือนเท่าไหร่?

Q : เภสัชกรเงินเดือนเท่าไหร่?

A : ถ้าถามถึง "รายได้" หรือ "เงินเดือน" ของเภสัชกร ต้องดูจากสายงานของเภสัชกรเป็นหลัก เพราะมีเภสัชกรกระจายอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน มีประจำทั้งในโรงพยาบาล คลินิค ร้านขายยา โรงงาน และตามบริษัทต่าง ๆ รายได้จึงแตกต่างกันไปตามหน้าที่และสายงานที่เภสัชกรสังกัด


เภสัชกรในส่วนงานภาครัฐ

  • สำหรับพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จะมีรายได้เริ่มต้นที่ 17,xxx บาท/ต่อเดือน ซึ่งยังไม่ได้รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าอื่น ๆ ตามประกาศการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

ตัวอย่างงานเภสัชกรในส่วนงานภาครัฐ

เภสัชกร นักการตลาด 5 องค์การเภสัชกรรม

เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


เภสัชกรในโรงพยาบาล

  • ฐานเงินเดือนเริ่มต้น+ใบประกอบวิชาชีพที่ 3x,xxx บาท ทั้งนี้ในแต่ละโรงพยาบาลจะมีค่าเวร และมีค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม แตกต่างกันไปทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

ตัวอย่างงานเภสัชกรในโรงพยาบาล

เภสัชกร โรงพยาบาลมหาชัย 2

เภสัชกร โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

เภสัชกร โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 บางกรวย นนทบุรี


เภสัชกรร้านยา

  • ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 2x,xxx บาท ไม่รวมใบประกอบวิชาชีพ ค่าประสบการณ์ ค่าตอบแทนการขาย รวมถึงค่าคอมมิชชั่น ค่าหยิบ โบนัส และอื่น ๆ ตามที่ร้านยาแต่ละร้านกำหนด โดยบางแห่งรวมแล้วได้สูงสุดกว่า 6x,xxx บาท

ตัวอย่างงานเภสัชกรในร้านยา

เภสัชกรประจำร้านบิ๊กยา

เภสัชกร ร้านยา ป.เภสัช อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

เภสัชกร ร้าน Pure by Big C

เภสัชกร ร้านรุ่งแสงเภสัช

เภสัชกร ร้านหมอยาพลาซ่า


เภสัชกรบริษัทยา

  • ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 3x,xxx บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายได้จากส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย อาทิ ค่าคอมมิชชั่น ค่า Incentive โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ

ตัวอย่างงานเภสัชกรในบริษัทยา

เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียนยา (Regulatory Affairs Pharmacist

เภสัชกร (ฝ่ายพัฒนาวิธีวิเคราะห์)

เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist)


ผู้แทนยา

  • ผู้แทนยา (Detail) หรือเซลล์ขายยา มักจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3x,xxx บาทขึ้นไป โดยถ้ารวมในส่วนของค่าคอมมิชชั่น Incentive และอื่น ๆ รายได้รวมจะอยู่ถึงระดับหลักแสนบาท ซึ่งเภสัชกรที่ทำงานในสายผู้แทนยาถือว่าเป็นสายงานได้รับเงินเดือนมากที่สุด

ตัวอย่างงานผู้แทนยา

ผู้แทนยา ETC บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด


อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

  • เงินเดือนในส่วนนี้จะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยเริ่มต้นจากวุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่เริ่มต้นรายได้ที่ 2x,xxx บาท โดยเงินเดือนรวมและสวัสดิการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสังกัดว่าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของภาครัฐหรือภาคเอกชน

ตัวอย่างงานอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์

 


​ทั้งนี้ ยังมีเภสัชกรจากสายงานอื่น ๆ อีกหลายสายงาน ในคราวหน้าแอดมินจะมาอัพเดตรายได้และเงินเดือนในสายงานอื่นๆ เพิ่มเติมนะคะ : )